• Inici
  • / Actualitat
  • / Campanya a peu de carrer per millorar la neteja de l'espai públic

Campanya a peu de carrer per millorar la neteja de l'espai públic

02/15/2017 - 12:42

Cent informadors sensibilitzaran els veïns, els comerços i els turistes de la ciutat sobre com reduir la generació de residus i millorar la neteja dels carrers. La campanya s’inicia aquest mes de febrer i durarà fins al gener de l’any que ve.

“Perquè Barcelona estigui neta, fa falta una millora contínua dels serveis municipals i la coresponsabilitat de la ciutadania.” Amb aquestes paraules el comissionat d’Ecologia, Frederic Ximeno, ha explicat que aquesta campanya pretén que la ciutadania i els comerciants tinguin més informació i sensibilitat sobre els serveis de neteja viària i sobre els sistemes de recollida de residus, i que s’impliquin més en el manteniment de l’ordre i la neteja. Entre els objectius previstos, destaquen:

  • Identificar i corregir les males pràctiques de la ciutadania.
  • Identificar els comerços que gestionen incorrectament els residus que generen.
  • Millorar la percepció ciutadana sobre la neteja de la ciutat.
  • Sensibilitzar la població sobre la necessitat de col·laboració en el manteniment de la neteja dels carrers.
  • Sensibilitzar els comerços i implicar-los en la separació correcta dels residus.

Per aconseguir-ho, la campanya disposarà de 100 informadors (80 per donar informació al veïnat i 20 als comerços) i 6 coordinadors, que s’adreçaran directament al veïnat de la ciutat, els turistes, les entitats, els propietaris d’animals de companyia i els establiments comercials, especialment els del sector de la restauració. Els educadors estaran a peu de carrer tot el dia (de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 21.00 hores).

El perfil dels educadors és variat, i gairebé tots provenen del sector del medi ambient o de l’àmbit científic, seguit del món social. Entre els informadors hi ha nacionalitats diverses, i s’han prioritzat les persones procedents de països amb molta presència a Barcelona, com ara els països àrabs, Pakistan, Xina o Filipines. Entre els informadors també hi ha persones que dominen diferents llengües per tal de poder adreçar-se al públic estranger i als turistes. “La intenció és que hi hagi una relació propera i directa amb la ciutadania, i per això hem seleccionat persones de nacionalitats diverses”, ha explicat Frederic Ximeno.

Els educadors treballen amb tauletes tàctils i amb un sistema informàtic que permetrà processar i analitzar totes les dades i la informació recollides. Segons Ximeno, “aquesta informació constant ens portarà a prendre decisions i mesures per valorar si hem de fer altres campanyes més específiques”.

La campanya té un pressupost de 4 milions d’euros, que provenen del paquet de comunicació previst en el contracte de recollida de residus.