Les dades, un bé comú

14/02/2018 - 11:22 h

Amb l'objectiu d'analitzar en profunditat la gran quantitat d'informació que es genera a la ciutat i adaptar més ràpidament els serveis a les necessitats de la ciutadania i millorar les polítiques públiques, es crea l'Oficina Municipal de Dades, la primera que hi ha a tot l'Estat.

L’oficina reorganitzarà la informació generada per la ciutadania en una única plataforma per fer-la accessible a tothom i crear així un sistema més eficient, transparent i democràtic. A més, es crea la figura del delegat de protecció de dades, que vetllarà per garantir la seguretat, la privacitat i la gestió ètica i responsable de la informació recopilada.

Alguns dels projectes que se’n derivaran seran l’Observatori de l’Habitatge, que permetrà estudiar de manera permanent l’evolució d’aquest mercat, o el monitoratge de la gentrificació, per disposar de dades que ajudin a definir respostes per aturar els processos d’expulsió del veïnat i del teixit comercial dels barris de la ciutat.

També s’impulsarà un sistema d’informació integral dels espais i les activitats econòmiques de Barcelona (EIAE) amb l’objectiu de contrarestar la mancança d’informació integrada de les activitats econòmiques. Per tal de millorar la presa de decisions de la gerència municipal, es crearà un quadre de comandament.

L’oficina estarà formada per 40 persones provinents de l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) i del Gabinet Tècnic de Programació (GTP) i estarà dirigida per Màrius Boada, antic director d’Estadística i Estudis d’Opinió de l’Ajuntament.

Més informació