Oberta la convocatòria per a 57 places d’auxiliar de jardineria

11/10/2018 - 13:14 h

S’obre el període per presentar sol·licituds per la convocatòria de 57 places d’auxiliar de jardiner de primer i segon any, unes places que contribueixen a l’enfortiment de la Jardineria pública a la ciutat.

Es tracta de noves oportunitats laborals corresponents a les ofertes públiques del 2017 i el 2018  acumulades.

El termini per presentar sol·licituds s’inicia l’11 d’octubre i finalitza el dia 1 de novembre de 2018.

Els requisits són:

  • Tenir 16 anys complerts i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
  • Tenir la nacionalitat espanyola
  • Estar en possessió del títol acadèmic d’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior.
  • Acreditar estar en possessió del certificat de nivell bàsic de llengua catalana ( A2) o superior de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura o equivalent. En cas de no disposar del certificat de coneixements de català es realitzarà la corresponent prova dins del procés de selecció.

A part d’oferir noves oportunitats laborals, aquesta convocatòria permetrà als treballadors i treballadores de Parcs i Jardins amb contracte temporal, la possibilitat d’aconseguir un contracte fixe.

Les persones candidates que superin totes les proves i no obtinguin plaça, quedaran en una llista d’espera (borsa de treball) per cobrir contractes de relleu o qualsevol altra eventualitat, fins la següent convocatòria de la corresponent categoria.

Aquesta convocatòria és una de les actuacions previstes per adaptar la plantilla de Parcs i Jardins a les noves necessitats del verd urbà. Barcelona té com a objectiu ser  capdavantera i un referent en la protecció del clima. Atès que el verd és una de les principals estratègies d’adaptació que tenen les ciutats per lluitar contra el canvi climàtic el 2012 es va aprovar el Pla del Verd i la Biodiversitat (2012-2020), un dels instrument estratègics que  planifica a llarg termini les actuacions necessàries per aconseguir una infraestructura verda.

Aquestes fites comporten revisar i ajustar els models organitzatius, les cultures de treball, les capacitats de les i dels professionals i els recursos necessaris d’aquells organismes que han de dirigir i gestionar tot el procés.

És per això que des  de l’inici de mandat, Parcs i Jardins ha convocat 94 places d’oferta pública  i 72 de Promoció interna i està treballant en el projecte ENFORTIM, un projecte adreçat a l’organització per a construir col·lectivament  un full de ruta que concreti  les actuacions necessàries per renovar i tecnificar l’organització per poder assumir, amb garanties, l’encàrrec i el compromís d’impulsar la transformació del Model del Verd a la ciutat de Barcelona.

 

Més informació:

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/oferta-publica-docupacio