Última sessió del projecte Embolcalls + Sostenibles

16/05/2018 - 09:17 h

Embolcalls + Sostenibles és un projecte educatiu dirigit a tots els centres de Barcelona, que té per objectiu fomentar la reducció dels embolcalls dels esmorzars i promoure la conscienciació, l’aprenentatge i la implicació de tota la comunitat educativa envers la prevenció de residus. 

Aquest dijous 17 de maig, el pati Manning (carrer de Montalegre, 7) acull la tercera i última sessió del projecte Embolcalls + Sostenibles del curs 2017-2018.

Al llarg del curs, els centres participants han desenvolupat amb l’alumnat un Pla de Prevenció dels Embolcalls dels Esmorzars, consistent en fer una diagnosi inicial del tipus i el pes d’embolcalls que genera un grup d’alumnes, introduir mesures i accions per canviar la situació, i després tornar a fer una segona diagnosi i valorar l’èxit del pla per poder plantejar accions de continuitat i millora (esmorzars, berenars, pícnics, festes…).

Per desenvolupar aquest pla, els centres compten amb un marc comú de treball i un seguit de recursos com sessions formatives, fitxes metodològiques o material comunicatiu personalitzat, així com acompanyament i assessorament al llarg del procés.

Millora dels hàbits dels alumnes

En aquesta edició han participat 56 centres, dos dels quals ho han fet en el context dels pícnics de les sortides escolars. Això ha suposat involucrar directament 4500 alumnes al projecte, fent arribar les diferents accions a més de 180 classes.

Amb una metodologia similar, s’ha treballat també fent seguiment d’una part dels alumnes que havien participat en edicions anteriors, per avaluar la persistència dels hàbits, recordar-los-els i seguir treballant per assentar-los.

En el context del treball realitzat al projecte, s’han millorat els hàbits pel què fa a l’ús dels embolcalls reutilitzables, passant de representar tan sols un 33% a l’inici del curs, per incrementar-se fins al 60%.

Aquesta millora en els hàbits, substituint embolcalls d’un sol ús per d’altres reutilitzables, ha permès que el conjunt dels alumnes hagi reduït la generació de residus (en pes) en més de 6,5 Kg diaris.

Pel que fa a l’alumini, un dels residus amb més impactes associats, la seva utilització s’ha reduït a menys de la meitat.

Aquesta disminució ha estat possible també gracies a la distribució d’enrotllables i bossetes de l’Embolcalls + Sostenibles que s’han fet arribar als alumnes i que han contribuït a fer-ho possible. La utilització d’embolcalls enrotllables i bossetes, ambdues reutilitzables, pràcticament s’ha triplicat aquest curs.

Embolcalls + Sostenibles és un projecte educatiu dirigit a tots els centres de Barcelona, que té per objectiu fomentar la reducció dels embolcalls dels esmorzars i promoure la conscienciació, l’aprenentatge i la implicació de tota la comunitat educativa envers la prevenció de residus.