Edició 2015

L’Ajuntament de Barcelona ha resolt el concurs de la 2a edició del Pla BUITS per cedir la utilització i gestió temporal de sis solars municipals a entitats, associacions i fundacions sense ànim de lucre. La finalitat de la iniciativa és afavorir el desenvolupament d’usos i activitats d’interès públic i la implicació de la societat civil en la regeneració i dinamització del teixit urbà.

Les iniciatives guanyadors inclouen activitats de jardineria i cultiu d’horts urbans dirigides a diversos col·lectius, entre ells aturats, joves i persones amb discapacitats. A més, un dels projectes preveu habilitar un espai de sensibilització i foment de la inclusió de les persones amb Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA). Tots ells permetran recuperar, adequar i potenciar els solars com a punts de convivència del barri, i alhora evitar que aquests indrets concentrin pràctiques incíviques, usos no desitjats i situacions d’exclusió social.

En total, 10 organitzacions –associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre– havien presentat 10 projectes per gestionar i donar un ús temporal a 8 dels 11 espais oferts per l’Ajuntament. Un cop estudiats i avaluats els projectes presentats, la Comissió d’Avaluació del concurs ha proposat la cessió d’aquests sis emplaçaments a diverses entitats i ha declarat deserts cinc espais.

Els espais adjudicats són:

Rosés, 8 (Sants-Montjuïc)
Entitat: APSOCECAT

Montevideo, 12 (Les Corts)
Entitat: Hortciutat

Vall d’Hebron, 249 (Horta-Guinardó)
Entitat: ATRA-ATART UTE

Pintor Alsamora, 20 (Nou Barris)
Entitat: Assemblea Aturats i Aturades Nou Barris

Passeig Valldaura, 271 (Nou Barris)
Entitat: AVV de Prosperitat

Doctor Trueta, 200 (Sant Martí)
Entitat: Associació Aprenem Barcelona

La cessió dels terrenys i, per tant, el desenvolupament dels projectes seleccionats, tindran una durada d’un any, prorrogable anualment i fins a un màxim de tres anys més. L’Ajuntament assumirà la despesa associada a les tasques d’adequació dels terrenys i d’instal·lació de serveis que siguin necessàries per a la posada en funcionament dels projectes abans de fer efectiva la cessió dels terrenys, prevista pel mes de juliol.

Documentació relacionada

Bases del concurs (edició 2015)

Annex I - Declaració responsable

Annex II - Model de fitxa de projecte

Calendari del procés

 

Lanzarote, 26

La Comissió d’Avaluació de la segona edició de Pla BUITS ha declarat desert aquest espai.

 

Doctor Bové, 34-36

La Comissió d’Avaluació de la segona edició de Pla BUITS ha declarat desert aquest espai.

Doctor Trueta, 200

Superfície: 106 m2

Districte: Sant Martí

Foradada, 74

La Comissió d’Avaluació de la segona edició de Pla BUITS ha declarat desert aquest espai.

Lisboa, 37

La Comissió d’Avaluació de la segona edició de Pla BUITS ha declarat desert aquest espai.

Montevideo, 12

Superfície: 2.800 m2, aproximadament

Districte: Les Corts

Passeig Valldaura, 271

Superfície: 500 m2, aproximadament

Districte: Nou Barris

Passeig Vall d'Hebron, 249

Superfície: 5.772 m2

Districte: Horta Guinardó

Rosés, 8

Superfície: 1.356 m2, aproximadament

Districte: Sants-Montjuïc

Santander, 38

La Comissió d’Avaluació de la segona edició de Pla BUITS ha declarat desert aquest espai.

Pintor Alsamora, 20

Superfície: 580 m2, aproximadament

Districte: Nou Barris