Espais en actiu

A l'octubre de 2012 es va convocar la primera edició del Pla BUITS amb l'objectiu de cedir la utilització i gestió temporal de 19 solars municipals a entitats, associacions i fundacions sense ànim de lucre. A novembre de 2013 va tenir lloc l’acte formal de signatura dels contractes i de lliurament de les notificacions de cessió dels espais del Pla BUITS a les 12 entitats sense ànim de lucre guanyadores del concurs convocat perquè els gestionin i els donin un ús temporal durant tres anys. La Comissió d’Avaluació del concurs, formada per entitats, associacions i grups polítics, va declarar deserts 5 dels emplaçaments on, o bé no s’havien presentat propostes o les presentades no es van considerar suficients per dinamitzar l’emplaçament. Altres dues entitats o associacions han acabat renunciant a fer-se càrrec del solar.
 

En aquest espai trobareu informació de cadascun dels 12 emplaçaments en actiu d'aquesta primera convocatòria.

Ubicació espais en actiu edició 2012