Pla BUITS

La iniciativa Pla BUITS (Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social) té per objectiu implicar la societat civil en la definició, instal·lació i gestió d'espais en desús distribuïts per tots els districtes de la ciutat. L'Ajuntament en cedeix l'ús temporal a entitats públiques o associacions sense ànim de lucre perquè hi proposin i desenvolupin usos i activitats temporals (d'un any prorrogable fins a tres anys) que potenciïn la dinamització social i la convivència al barri. El projecte té com a referent iniciatives com l'Stalled Places de Glasgow (Escòcia), reconegut amb el premi City to City del FAD. 

Les propostes seleccionades són avaluades per una Comissió d'Avaluació formada per representants d'entitats i representants municipals. Es valora la flexibilitat dels projectes, el seu caràcter efímer i provisional, una autogestió eficient per mantenir en bon estat les instal·lacions i que el seu impacte i rendiment social sigui positiu per al conjunt de la ciutat.

45 895 m2

guanyat com a espais d’estada i ús ciutadà

147

entitats de la ciutat implicades

11 espais

a concurs en l'edició de 2015

Objectius
1r

Reomplir espais en desús.

!#!#
2n

Afavorir la implicació de la societat civil en la reinvenció de solars que no es fan servir.

!#!#
3r

Regenerar el teixit urbà i induir dinamisme social a l'entorn.

!#!#
4t

Millorar la qualitat de vida de les persones.

8_punts_destacats
Enllaços
enlla_os_relacionats_solo_e_pest
Edició 2015
http://ajuntament.barcelona.cat/habitaturba/ca/pla-buits/edicio-2015
pestanya_enlla_solo_e_pestanyes_
Punts d'actuació

aaa bbb
9_mapa_i_llistat