Pla BUITS

La iniciativa Pla BUITS (Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social) té per objectiu implicar la societat civil en la definició, instal·lació i gestió d'espais en desús distribuïts per tots els districtes de la ciutat. L'Ajuntament en cedeix l'ús temporal a entitats públiques o associacions sense ànim de lucre perquè hi proposin i desenvolupin usos i activitats temporals (d'un any prorrogable fins a tres anys) que potenciïn la dinamització social i la convivència al barri. El projecte té com a referent iniciatives com l'Stalled Places de Glasgow (Escòcia), reconegut amb el premi City to City del FAD. 

Les propostes seleccionades són avaluades per una Comissió d'Avaluació formada per representants d'entitats i representants municipals. Es valora la flexibilitat dels projectes, el seu caràcter efímer i provisional, una autogestió eficient per mantenir en bon estat les instal·lacions i que el seu impacte i rendiment social sigui positiu per al conjunt de la ciutat.

45 895 m2

guanyat com a espais d’estada i ús ciutadà

147

entitats de la ciutat implicades

11 espais

a concurs en l'edició de 2015

1r

Reomplir espais en desús.

2n

Afavorir la implicació de la societat civil en la reinvenció de solars que no es fan servir.

3r

Regenerar el teixit urbà i induir dinamisme social a l'entorn.

4t

Millorar la qualitat de vida de les persones.