Compromís de Barcelona pel Clima

El canvi climàtic és un problema internacional de primera magnitud del qual les ciutats en són part responsable i per això mateix part imprescindible de la solució. 

Barcelona afronta els mateixos problemes d'arrel que moltes ciutats: un consum energètic globalment elevat, i unes fonts d’energia ni prou netes ni renovables, amb una elevada dependència de recursos fòssils i nuclears. 

Enfront aquesta situació, el repte no resideix únicament en el descobriment de millors solucions tecnològiques, sinó també en la manera com ens mobilitzem tots els actors per avançar col·lectivament cap a una nova forma de governar. Els efectes del canvi climàtic presenten riscos en termes de salut i benestar de les persones (onades de calor, aparició de malalties), de seguretat (garantia de subministrament d’aigua i d’energia, vulnerabilitat de les infraestructures, risc d’incendis), i de pèrdua de fertilitat del sòl i biodiversitat, entre altres, que cal preveure i prevenir a nivell global.

El Compromís de Barcelona pel Clima parteix del principi de la responsabilitat compartida i promou la implicació d'entitats i organitzacions de la ciutat en la identificació de problemes concrets, la cerca de solucions i la implementació d'actuacions per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i per prevenir els impactes del canvi climàtic.

Amb més de 800 organitzacions signants, entre empreses, entitats, escoles i el propi Ajuntament de Barcelona, en el marc del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, hi ha la voluntat ferma de treballar en xarxa de manera continuada per transformar i construir la visió de futur compartida. Els signants assumeixen els principis i objectius del Compromís, però, a més, es comprometen a emprendre accions concretes en els seus camps d’acció. A través de processos participatius, volen aportar el seu criteri, la seva creativitat i la seva força per avançar conjuntament per fer front al canvi climàtic.

1r

Planificar i implementar els projectes de la xarxa Barcelona + Sostenible contemplats al Compromís de Barcelona pel Clima.

2n

Contribuir a que Barcelona sigui capdavantera i referent en la protecció climàtica.

3r

Aconseguir que l'any 2030 Barcelona pel que fa a mitigació hagi reduït els seus nivells d'emissions de CO2 equivalent per càpita un 40% respecte als valors del 2005 o, pel que fa a adaptació, hagi incrementat el verd urbà en 1,6 Km2, és a dir, 1 m2 per cada habitant actual.