Pla d'actuació per a risc de sequera

El Pla d'actuació per a risc de sequera de la ciutat de Barcelona té per objectiu prevenir i avançar-se a les possibles situacions de sequera, tot establint mesures preventives i definint un model d’actuació dels serveis municipals quan hi hagi situació de sequera a la ciutat.

Les mesures d’estalvi i eficiència podrien suposar una reducció del consum d’aigua, que arribarien a un estalvi de 293.000 m3/mes, una reducció dels consums mensuals habituals de tots els serveis de fins a un 97%.

En aquest sentit, s'estableixen diverses accions segons escenari (prealerta, alerta, excepcionalitat, emergència I, emergència II, emergència III i recuperació), consistents en accions de sensibilització i comunicació a la ciutadania i accions concretes per a l'estalvi d'aigua en serveis o activitats que més consum generen.

Informació pública de l’expedient 207/2017, d’aprovació del Protocol per situació de sequera a Barcelona.

Web divulgatiu sobre la situació de sequera a Catalunya

107 litres

consum domèstic d’aigua per habitant i dia a Barcelona

11%

d'estalvi anual d'aigua des de la sequera de 2007

51%

d'increment d'ús d'aigua freàtica en els serveis municipals des de la sequera de 2007