Itineraris botànics per Montjuïc

Itineraris

L’Ajuntament de Barcelona convida la ciutadania a participar en itineraris que incorporen l’ús de les TIC. L’objectiu central dels itineraris és donar a conèixer els espais verds de la ciutat per tal que tothom en gaudeixi i els estimi com a part del territori.

Els itineraris autoguiats ofereixen sistemes d’informació que posen a l’abast dels usuaris la documentació informativa, didàctica i interactiva necessària per dur-los a terme. Aquesta documentació és accessible des de l’ordinador i des dels telèfons mòbils que disposin de les prestacions adients.

Els espais verds de Barcelona permeten aprofundir en el coneixement de la història de la ciutat, desenvolupar un criteri estètic propi, entrenar les habilitats tècniques i científiques, establir relacions més positives i cíviques amb les persones i l’entorn...

Els itineraris se sustenten en cinc eixos fonamentals —la descoberta, l’educació, la conservació, la recerca, la informació i la interacció—.

Pretenen: donar a conèixer els espais verds (ubicació, principals espècies i funcions naturals, culturals i paisatgístiques); difondre els seus valors naturals i socials, les amenaces a què estan sotmesos i la importància de la seva conservació; introduir els visitants en el món de les plantes; sensibilitzar la població sobre la importància dels jardins de la ciutat en la preservació de la biodiversitat; motivar actituds crítiques i actives en defensa del medi ambient i afavorir la comunicació i l’intercanvi entre els visitants als jardins.

El conjunt d’accions proposades mostra el compromís de la ciutat amb l’educació. Barcelona vol esdevenir un model de “ciutat educadora”, compromesa amb la formació de les persones que hi viuen i la visiten. 

Consideracions tècniques per fer l’itinerari acompanyat pel dispositiu mòbil

Acompanya’t del mòbil
Els visitants que vulguin fer l’itinerari guiats per un dispositiu mòbil disposaran de diferents opcions en funció de les característiques del seu aparell.

Usa els codis QR
Si el dispositiu mòbil té càmera de fotos i connexió a internet, podran rebre informació a través dels codis QR dels panells informatius de l’itinerari. Per accedir-hi cal un lector d’aquests codis que es podrà descarregar gratuïtament des d’internet o des del mercat d’aplicacions del dispositiu. Un cop obert el lector, cal fer una fotografia o acostar la càmera al codi QR per descodificar-lo. Finalment cal obrir l’enllaç que mostra per veure la informació que conté.

Propera Aplicació
Properament es disposarà d’una actualització de l'aplicació “rutesbcnverda” des de l'App Store o des de l'Android Market.

Aprèn i investiga
L’aplicació guiarà els visitants per tot l’itinerari mostrant la seva posició en un mapa i informant sobre els trams, els diferents punts d’interès i les espècies del recorregut.

Juga i posa’t a prova
Els visitants podran participar en un divertit joc de pistes de localització pels diferents trams del recorregut. Finalment, se’ls convidarà a participar en un joc tipus qüestionari per posar a prova el que han après.

Itinerari botànic pels jardins temàtics de Montjuïc

Montjuïc, la muntanya de Barcelona

Montjuïc és molt més que el gran massís rocallós que s’aixeca arran de mar donant un perfil característic a la ciutat de Barcelona. És un lloc ple de significació per als barcelonins, testimoni mut de la seva història i reflex del compromís de la ciutat amb la natura, la història, la cultura i l’esport. Montjuïc és símbol de la capacitat dels seus habitants per sobreviure i fer front als reptes i a les dificultats. En les darreres dècades ha passat de ser considerada una muntanya maleïda, des d’on s’observaven i es reprimien els moviments populars de la ciutat, a ser l’orgull dels barcelonins, un dels conjunts més notoris del patrimoni de la ciutat i el resultat de la seva capacitat d’imaginar i fer realitat mons nous. Un dels moments que ha donat major projecció a la muntanya ha estat la celebració dels Jocs Olímpics de 1992.

Els noms que ha rebut Montjuïc —solar, essència, corona verda... de la ciutat— reflecteixen el lloc central que ocupa en l’imaginari col·lectiu.

Montjuïc, el solar de Barcelona

Un enfonsament de la zona del litoral a començaments del miocè, fa milions d’anys, va provocar que el mar envaís les parts baixes de la franja costera. Posteriorment, es produí un aixecament tectònic que formà la muntanya de Montjuïc i, al final del període terciari, el mar la va convertir en un illot. Els sediments quaternaris dels materials procedents de les erosions que transportaven els torrents i rius es foren dipositant al fons, arrossegats per un corrent marí. El perfil de la costa anava variant a mesura que la terra guanyava cada vegada més espai al mar. D’aquesta manera, s’anà formant el pla de Barcelona.

La muntanya de Montjuïc, per la seva situació, contribuí a retenir els sediments, alhora que consolidava el gran “solar” sobre el qual s’edificaria Barcelona. A més, Montjuïc ha esdevingut seu d’un importantíssim conjunt de jardins, museus i equipaments esportius i culturals.

Montjuïc, l’essència de Barcelona

La muntanya, per la seva riquesa geològica, fou explotada en un gran nombre de pedreres des de l’època dels ibers i els romans fins el 1957 en què es va frenar l’extracció de pedra. Montjuïc i les seves pedreres estan vinculats a la història de la ciutat que ha nascut i crescut als seus peus: abastiren Barcelona fins als anys cinquanta del s. XX i bona part dels edificis de Ciutat Vella i de l’Eixample es construïren amb pedra de la muntanya.

Montjuïc, la corona verda de Barcelona

Actualment, a Montjuïc hi ha distribuïts més de vint parcs i jardins que mostren, des de la seva diversitat, una part de la història urbana i jardinística de Barcelona. La situació, el relleu i la geomorfologia de la muntanya, així com les diverses intervencions que històricament s’hi han dut a terme, han donat lloc a la nombrosa varietat d’hàbitats que actualment acullen una gran diversitat de fauna i flora. Hi ha una considerable varietat de plantes, tant autòctones com procedents d’altres regions biogeogràfiques del planeta, que formen espais verds amb diferents graus d’intervenció, des de prats i petites zones boscoses fins a jardins molt especials. El magnífic conjunt d’espais que descobrim a la muntanya formen, juntament amb la serra de Collserola, un dels grans pulmons verds de la ciutat.

L’Itinerari botànic per la muntanya de Montjuïc

Descobreix Montjuïc
L’Itinerari botànic per la muntanya de Montjuïc proposa un recorregut pels seus principals jardins. Utilitza els corredors verds existents per fer descobrir als visitants els seus valors ecològics, paisatgístics, geològics, arqueològics, històrics i culturals.

Viu i gaudeix la muntanya
Es pretén donar a conèixer Montjuïc com a patrimoni viu de la ciutat de forma vivencial i lúdica.

Deixa’t guiar
Els visitants rebran informació permanent i actualitzada a través de mitjans i suports diversos: web, mòbil, clúnies informatives presents als jardins, pòsters i fulletons…

Fes l’itinerari a la teva mida
Abans, durant i després de fer l’itinerari, els ciutadans i viatgers disposaran d’una gran varietat de recursos i materials que els permetran gaudir de l’experiència en funció del seu perfil i els seus interessos.

Comparteix l’experiència
Se’ls oferirà també la possibilitat d’intercanviar impressions i compartir experiències amb altres visitants.

Posa en joc els teus sentits
Els sis trams per on discorre l’itinerari —Porta de Montjuïc, Hortes de Sant Bertran i escales de Forestier, Jardins de Mossèn Costa i Llobera, Jardins de Miramar, Jardins de Joan Brossa i Jardins de Mossèn Cinto Verdaguer— permeten que el visitant visqui una experiència rica i interessant. Al final de l’itinerari rebran informació per fer visites opcionals a altres parcs i jardins.

Documentació: