Cercador de Residus

El cercador de residus és una eina que us permet identificar la destinació de cadascún dels residus domèstics, facilitant una correcte gestió de residus i al consegüent millora ambiental.

ATENCIÓ FIBROCIMENT: Per obres de remodelació, el Punt Verd de Zona de la Vall d'Hebrón restarà tancat al públic per un període aproximat de dos mesos (fins finals de 2017/principis de 2018). Atès que és l'únic Punt Verd de la ciutat que recull fibrociment, durant la seva remodelació, caldrà dur les restes d'aquest material a la Deixalleria de Cerdanyola del Vallès (consulteu ubicació i horaris). La resta de residus es poden portar als altres punts verds de la ciutat, segons la seva classificació. Disculpeu les molèsties.