Tràmits d'Activitats

Llicència / comunicat d'activitats: Informació sobre el tipus de permís necessari per desenvolupar una activitat, i possibilitat d'imprimir la instància per a les activitats en règim de comunicació.

 

Estat d'expedients de llicències d'activitats: El tràmit permet consultar l'estat en què es troba un expedient de llicència d'activitats.

 

Consulta del cens d'activitats del PEUAT: S'ha habilitat una eina de cerca que permet la consulta de:

Si voleu consultar la documentació associada a aquest Pla Especial Urbanístic, ho podeu fer al Cercador de Planejament, Qualificacions i Convenis, on també hi trobareu aquest cens.

El Pla ha entrar en vigor el dilluns 6 de març amb la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).