Informes, estudis

Documents d’anàlisi i estudis sobre l’Economia Social i Solidària a Barcelona.

Planificació i estratègia

Documents programàtics del govern municipal que defineixen les polítiques i actuacions en l’àmbit de l'Economia Social i Solidària.

Documents d'interés

Altres documents de relevància vinculats a l'economia social i solidària.