Regulat l’accés universal als serveis funeraris, gratuïts i bonificats

08/06/2018

Un nou decret amplia els criteris per accedir a la cobertura gratuïta o bonificada dels serveis funeraris, la qual cosa permetrà que se’n beneficiïn el doble de persones que fins ara. Les companyies concessionàries, Áltima i Mémora, aportaran un milió d’euros cadascuna per a aquestes cobertures, que dependran de l’indicador de renda de suficiència (IRSC) de cada sol·licitant i d’un informe dels Serveis Socials que acrediti que no es disposa dels recursos necessaris.

Les persones que tinguin un IRSC igual o inferior a 0,66 accediran a la prestació gratuïta dels serveis funeraris mínims que es fixen. Aquest servei mínim inclou: el subministrament del fèretre, les pràctiques higièniques i sanitàries bàsiques sobre el cadàver i la col·locació en el fèretre i dipòsit del cadàver, així com el trasllat al cementiri o al crematori situat a la ciutat.

Les persones amb un IRSC igual o inferior a 1 tenen dret a una bonificació del 20% del servei bàsic i poden completar-lo amb serveis complementaris, com ara la sala de vetlla o la cerimònia, sempre que la factura total del servei no excedeixi els 2.500 euros.

El decret, que entrarà en vigor durant les properes setmanes, consolida un canvi de model de beneficència a una política pública regulada i objectivable que garanteix el dret als serveis funeraris de la ciutadania en situació de vulnerabilitat. Les empreses funeràries informaran de l’existència de les prestacions i de les condicions per accedir-hi.