Agents que participen

Els nois i les noies escolars són els actors actius que esdevenen veritables protagonistes del projecte. Es dóna prioritat als alumnes de tercer, quart, cinquè i sisè d'educació primària. Actualment, s'està treballant experimentalment també amb els alumnes de cursos inferiors a tercer com a futurs participants i amb els alumnes de cursos superiors a sisè com a col·laboradors "naturals" que acompanyen als nois i noies que s'inicien en l'aventura d'anar a l'escola i pel barri, sols i a peu. 

El professorat de l'escola i en particular els tutors i les tutores sempre amb el suport de professionals externs, si s'escau. És important i desitjable la col·laboració de tota la comunitat educativa, incloent-hi el personal no docent i els monitors de migdia, entre d'altres. 

Les AMPA i les famílies encara que no participin a les AMPA (pares, avis, cangurs, etc.) són una peça clau per a la consecució dels objectius. 

Les associacions del barri (de veïns, comerciants, gent gran activa, associacions o entitats) com a expressió organitzada de la comunitat, poden esdevenir col·laboradors fonamentals. 

L'Administració municipal, concretament, actuen els districtes, l'Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat i l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB). Cal destacar també la coordinació amb el servei d'Educació Viària de la Guàrdia Urbana que té com a responsabilitat treballar conjuntament amb l'escola que ho demani, la prevenció de conductes de risc com a vianant , passatger i conductor de bicicleta. 

Cada agent té el seu paper dins del projecte. El paper de l'Administració municipal, en el seu conjunt, és col·laborar en tot el procés i dur a terme de manera coordinada les diferents accions que facin viable el projecte.

Compartiu aquest contingut