Consell Rector

Col left

Ima. Sra. Laia Ortíz Castellví.  Presidenta de l´IMEB

Im. Sr. Josep M. Montaner Martorell.  Vicepresident i Regidor de BC

Im. Sr. Agustí Colom Cabau . Regidor Grup Municipal BC

Ima. Sra. Irma Rognoni Viader.  Regidora Grup Municipal Demòcrata (PDeCat)

Ima. Sra. Maria Magdalena Barceló Verea.  Regidora Grup Municipal C´s

lma. Sra. Montserrat Benedí Altés. Regidora Grup Municipal ERC

Ima. Sra. Carmen Andres Añón . Regidora Grup Municipal PSC

Sr. Miquel Angel Essomba Gelabert.  Comissionat d´Educació, Infància i Joventut

Sr. Joan Subirats Humet

*Sra. Marta Clari Padròs, membre suplent en aquells casos que per causa justificada no hi pugui assistir el Sr. Joan Subirats Humet

Sr. Ricard Fernández Ontiveros . Gerent de l’Àrea de Drets Socials

Sr. Jordi Sánchez Masip.  Gerent de l´IMSS

Sra. Imma Delgado Álvarez.  Representant Grup Municipal PP

Sr. Jordi Tartarín. Representant Grup Municipal CUP

Sra. Mireia Giménez Pérez.  Representant sindicat CCOO

Sra. Susana Martínez Rivero.   Representant secció sindical UGT a l´IMEB

Sra. Montserrat Anton Rosera.  Persona de reconegut prestigi en el camp educatiu

 

Membres sense dret a vot

Sra. Emilia Andreu Almécija .  Gerent de l’IMEB

Sra. Susana Navarro Flores . Interventora delegada de l’IMEB

Sra. Anna Garcia Cachafeiro. Secretària delegada de l’IMEB

 

Membres del Consell Rector a data 1 de novembre de 2018

 

Col right

Compartiu aquest contingut