31_8_arenal_de_llevant_6e_esther_costa_fabiola_gurria_com_afecta_la_temperatura_ambiental_a_les_formigues_com_els_afecta_el_movimen.pdf