Mostra de Recerca Jove

Col left

9a Mostra de Recerca Jove de Barcelona Curs 2016-17 

Dimarts 25 d’abril de 2017 de les 17,30 a les 19,30 h (Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona)

El Consorci d’Educació i l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, organitzen la Mostra de Recerca Jove Barcelona (MRJ) amb l’objectiu de potenciar, coordinar i difondre les iniciatives que s’estan duent a terme pel que fa a la recerca en l’educació secundària obligatòria i el batxillerat i, alhora, garantir l’accés als recursos que ofereix la ciutat per a l’elaboració dels treballs de recerca.

La proposta parteix de les diferents iniciatives arrelades a cada un dels districtes que organitzen els CRP des de fa anys, però també pretén sumar altres institucions de la ciutat que puguin aportar el seu potencial per incentivar la recerca de l’alumnat i donar suport al professorat.

El procés de selecció contempla tres fases que es duen a terme al llarg del segon i trimestre del curs.

  • 1a fase: selecció dels treballs de batxillerat per part del centre educatiu
  • 2a fase: presentació dels treballs finalistes de cada centre a les mostres o fòrums organitzats als districtes
  • 3a fase: cada districte presenta els tres millors treballs a la Mostra de ciutat on un jurat format per una vintena experts de les diferents disciplines els valorarà.

Aquest any, amb la col·laboració de les entitats del Consell de Coordinació Pedagògica (CCP) de la ciutat, s’ha engegat el cercador de Suport als Treballs de Recerca amb l’objectiu de posar a l’abast de l’alumnat el coneixement i els recursos que les entitats ofereixen i garantir-ne un accés més democràtic a tot l’alumnat i al professorat dels centres educatius de Barcelona.

Ara mateix hi podeu trobar més de 73 recursos, de temàtiques molt diverses, que proposen 36 entitats del Consell de Coordinació Pedagògica. S’ofereixen diferents tipus de suport per al desenvolupament dels treballs de recerca de 4rt d’ESO i de batxillerat. Podeu consultar tots els recursos a:

http://www.barcelona.cat/ccp

 

Col right

Compartiu aquest contingut