1a edició Premis Barcelona Innovació Educativa

L’Ajuntament de Barcelona, per mitjà d’una iniciativa impulsada des de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, ha guardonat un total de 16 projectes amb motiu de la primera edició dels Premis de Reconeixement Barcelona Innovació Educativa, en un acte institucional que ha tingut lloc al Saló de Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona, dilluns 14 de maig de 2018. El consistori ha creat aquests guardons per reconèixer les iniciatives d’innovació i renovació pedagògica desinteressades que entitats i centres educatius porten a terme a la ciutat.

Barcelona ha destacat històricament per la seva capacitat de generar projectes pedagògics innovadors. Des de principis del segle XX, han estat constants els exemples d’experiències que han destacat pel seu caràcter renovador de la pràctica pedagògica i del seu abast, i alguns s’han estès arreu del món.

Durant l’acte de lliurament, la tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, ha remarcat que “aquests premis neixen des de la convicció que cal reconèixer la tasca quotidiana que es fa des de molts àmbits en aquesta ciutat, volem que sigui una empenta al treball que a vegades sembla invisible. Quan parlem d’innovació, no ho fem des de la perspectiva dels que ho fan molt bé en competència amb els altres, sinó dels que generen pràctiques que puguin ser exemple per als altres i que proporcionen eines que reforcen la cohesió social”.

En les darreres dècades, aquest esperit innovador s’ha concretat i traduït a la pràctica en el desenvolupament de la ciutat educadora, en què estan inspirats aquests premis. Tal com diu la carta de ciutats educadores: “la ciutat presenta elements importants per a una formació integral, és un sistema complex i, alhora, un agent educatiu permanent, plural i polièdric, capaç de contrarestar els factors deseducatius. La ciutat educadora té personalitat pròpia, integrada en el país on s’ubica. Per tant, la seva identitat és interdependent amb la del territori del qual forma part. És també una ciutat que es relaciona amb el seu entorn, amb altres nuclis urbans del seu territori i amb ciutats d’altres països. El seu objectiu constant serà aprendre, intercanviar, compartir i, per tant, enriquir la vida dels seus habitants”.

Ara, per primer cop, el consistori crea el Premi Barcelona Innovació Educativa, on mitjançant un Jurat presidit per la Presidenta de l’Institut Municipal d’Educació, s’han reconegut iniciatives que comportin una millora de la pràctica educativa i que contribueixin a promoure les oportunitats educatives i la inclusió social, establint dues modalitats en funció del seu àmbit sectorial (Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària, Formació Professional, Educació al llarg de la vida, Lleure Educatiu) i territorial (un per cada districte de la ciutat).

Els projectes que han estat reconeguts en l’àmbit de Ciutat han estat:

 • Educació Infantil: EBM Llar d’infants: Projectes en comunitat: Tenim cura.
 • Educació primària: Escola La Maquinista: Habitem el pati, habitem la ciutat.
 • Educació secundària: Parc científic de Barcelona: Batx2lab. Del Batxillerat al laboratori.
 • Formació professional: IES Rambla Prim: Projecte transformador del centre.
 • Educació al llarg de la vida: La Troca, Escola Comunitària de Formació Permanent: Escola comunitària de formació permanent.
 • Lleure educatiu: Associació Sociocultural La Formiga: Llengua i lleure educatiu per a joves nouvingut.

Els projectes que han estat reconeguts per a cada un dels districtes han estat:

 • Districte de Ciutat Vella: Projecte Prometeus
 • Districte de l’Eixample – Institut Viladomat: per la capacitat de gestionar els grups educatius de forma innovadora i la implicació de les famílies com a membres actius de la comunitat educativa.
 • Districte de Les Corts – Esguard, Cooperativa de serveis educatius: per l’aposta per l’economia social en la coproducció de serveis educatius
 • Districte de SantsMontjuïc – Escola Jaume I: per la innovació en els usos dels espais per promoure una pedagogia activa i el treball entre alumnes de diferents edats per afavorir aprenentatges significatius.
 • Districte SarriàSant Gervasi – Projecte KanGO!
 • Districte Gràcia: El Món a la Meva Escola
 • Districte Horta – Guinardó: Escola Carrilet: per la seva aportació al llarg dels anys de l’educació d’infants amb autisme
 • Districte Nou Barris – Institut Escola Trinitat Nova: per la organització de l’alumnat en el nou projecte d’institut-escola i la seva implicació comunitària
 • Districte Sant Andreu – Escola Baró de Viver: per la seva tasca com a escola referent oberta al barri, motor d’iniciatives socials amb perspectiva comunitària
 • Districte Sant Martí: Aprenem en Xarxa: per implicar tots els centres educatius del territori en favor de la cohesió i la innovació.

Compartiu aquest contingut