Camí Escolar, Espai Amic a l’escola Cor de Maria Sabastida

La inauguració té lloc dimecres amb activitats obertes

Dimecres 11 d’octubre de 2017, a partir de les 15.15 hores, tindran lloc diferents activitats obertes a tothom per celebrar la posada en marxa d’un nou Camí escolar, espai amic a la ciutat que donarà servei, en aquest cas, a l’alumnat i comunitat educativa de l’escola Cor de Maria Sabastida (carrer Sabastida, 12-14), al districte de Nou Barris. A la inauguració és prevista l’assistència de Miquel Àngel Essomba, Comissionat d’Educació i Universitats.

L’objectiu d’aquest camí escolar és oferir un nou recorregut senyalitzat al districte de Nou Barris per possibilitar a l’alumnat i comunitat educativa anar o tornar a peu del centre educatiu, sol o en grup, de manera autònoma, saludable, segura i sostenible.

Amb motiu de la posada en marxa d’aquest nou Camí Escolar, Espai Amic, que s’impulsa amb la participació de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, Districte de Nou Barris, escola Cor de Maria Sabastida i l’AMPA del centre, amb la implicació també de botigues amigues, s’han previst diferents activitats obertes que tindran lloc des de les 15.15 i fins a les 17.30 h, aproximadament.

Programa d’actes:

  • 15.15 h. Cercavila i batucada al voltant de l’escola.
  • 15.45 h. Parlaments
  • 16.00 h. Cançó d’inauguració i resultats de concurs previ de paranys, amb participació de botigues amigues
  • 16.45 h. Xocolatada

Amb aquesta inauguració, al districte de Nou Barris, un total de 4 escoles gaudeixen de Camí Escolar, Espai Amic, amb senyalització viària específica, principalment de color verd i blanc, a terra, i senyalització vertical, situada al voltant dels centres educatius.

Ciutat propera als nois i noies de la ciutat

Els Camins escolars, espais amics ajuden a impulsar i promoure una ciutat més propera als nois i noies, fomenta la responsabilitat i el respecte, impulsa la convivència i la mobilitat sostenible i prioritza la qualitat de vida de les persones i el respecte per l’entorn social i ambiental i formen part de les polítiques de sensibilització, convivència i educació viària adreçades des de l’Ajuntament de Barcelona a l’alumnat de la ciutat, a les seves famílies, als centres educatius i, en general, a tota la ciutadania.

Des de diferents àmbits de l’Ajuntament de Barcelona s’impulsen els Camins Escolars, Espais Amics (IMEB, Districtes, Guàrdia Urbana i Àrea d’Ecologia Urbana) amb la implicació de les direccions, professorat, alumnat, AMPA’s dels centres educatius i també, d’entitats, associacions de veïns i comerciants i botigues amigues col·laborades situades durant el recorregut senyalitzat.

 

Compartiu aquest contingut