Conferència Seguretat, Democràcia i Ciutats a Barcelona

El 15, 16, i 17 de novembre va tenir lloc a Barcelona la Conferència Seguretat, Democràcia i Ciutats organitzada pel Fòrum Europeu per la Seguretat Urbana (EFUS). Durant aquesta trobada, participants de diverses ciutats del món van poder conèixer els programes Camí Escolar, Espai Amic i Patis Escolars Oberts al Barri, impulsats des de l’Ajuntament de Barcelona, per mitjà de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB).

L’EFUS, creada l’any 1987, sota l’auspici del Consell d’Europa, és l’única xarxa europea d’autoritats locals i regionals dedicada a la seguretat urbana. La formen més de 250 ciutats i administracions locals i té com a objectius promoure una visió equilibrada de la seguretat urbana, treballant, entre altres coses, la prevenció, la sanció i la cohesió social; donar suport a les autoritats locals en el disseny, desenvolupament i avaluació de les polítiques locals de seguretat; reconèixer el rol de les autoritats locals en el disseny i implementació de les polítiques nacionals i europees.

La Conferència Seguretat, Democràcia i Ciutat desenvolupada a Barcelona va consistir en ponències, debats, treballs en xarxa, tallers i, també, visites de camp per conèixer la implementació a la ciutat i escoles dels programes municipals Camí Escolar, Espai Amic i Patis Escolars Oberts al Barri.

Visita a un Camí Escolar, Espai Amic

Una d’aquestes visites va ser “Barri de l’Escola Guinardó: Crear rutes segures cap a  l’escola”. En aquesta trobada a l’escola Guinardó es va presentar el programa Camí Escolar, Espai Amic i des de l’escola es va mostrar quin ha estat el seu procés de treball amb els infants i famílies des del curs 2014-2015 fins a la inauguració del Camí escolar a l’abril de 2017, i també van poder conèixer la metodologia de treball impulsada des de l’IMEB.

Per conèixer les mesures de seguretat i les millores de l’entorn realitzades per afavorir l’autonomia dels infants per anar i tornar de l’escola i aconseguir un barri amb espais de vida i relació, un barri per a les persones, es va fer una visita pel Camí Escolar, Espai Amic senyalitzat i al servei de l’escola Guinardó. Un projecte que des de la seva inauguració, per part d’aquesta escola, no s’atura, es manté viu i se segueix treballant pels objectius de foment de l’autonomia, educació per una mobilitat segura, sana i sostenible i per enfortir els vincles de l’escola amb el barri.

La visita va servir per mostrar una experiència de coparticipació entre l’administració local, la societat civil i el sector privat per avançar en la implementació de polítiques de prevenció, seguretat i convivència.

Una vegada conegut el projecte, els assistents a la visita van mostrar la seva intenció de treballar per intentar replicar-lo a ciutats d’Europa i Sudàfrica.

Visita a un Pati Escolar Obert al Barri

D’altra banda, també va tenir lloc l’activitat “Escola Mossèn Jacint Verdaguer: Obrir l’escola i compartir espais lúdics”. Representants d’aquest centre educatiu van presentar als assistents a aquesta conferència el disseny del pati obert al barri, la història de l’escola, la valoració i els comentaris del programa municipal Patis Escolars Oberts al Barri i, per la seva banda, representants de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona van poder explicar els objectius, el funcionament, la gestió i l’avaluació del programa.

Així, es va tenir l’oportunitat de mostrar com es poden afavorir sinergies amb el territori proper de cada ciutadà que permet gaudir i tenir cura de l’espai proper, de l’espai conegut i poder crear un espai comú i gaudir d’un espai que afavoreix l’educació equitativa, coeducativa i inclusiva.

Per acabar la visita es va comptar amb l’explicació d’una experiència paral·lela que s’ha intentat fer a París. 

Compartiu aquest contingut