Convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió celebrada el 5 de desembre de 2018, va aprovar la Convocatòria General de Subvencions 2019 per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat, incloses les dels àmbits específics d’Educació i Cultura-Educació. L’anunci d’aquesta Convocatòria ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (veure AQUÍ).

L’Institut Municipal d’Educació Barcelona convoca una sessió informativa específica, el dia 10 de gener de 2019, a les 18.00 hores, a la seu de l’IMEB (plaça Espanya, 5, 1a planta -Sala d’Actes-), oberta a tothom.

A nivell general, les subvencions des de l’àmbit concret d’Educació inclouen:

Àmbit Districte i Ciutat:

Suport al foment de l’activitat de les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA), coordinadores d’AMPA’s de les escoles bressol, primària, secundària, escoles municipals de música i Conservatori, i altres centres educatius d’ensenyaments obligatori.

Àmbit de Ciutat

  • Projectes adreçats a entitats socials i educatives per treballar per a una Barcelona educadora i inclusiva. 
  • Projectes d’investigació i recerca educativa. 
  • Projectes per a la innovació educativa.
  • Projectes adreçats a entitats socials que realitzen programes de formació o inserció per a joves.

A més, es desplega també una línia específica de subvencions, promoguda conjuntament per IMEB i ICUB destinada a projectes que vinculin educació i cultura i inclouen, a nivell general:

Àmbit de ciutat:

  • Pràctica i aprenentatge de competències artístiques.
  • Participació en el procés de creació artística.
  • Foment i divulgació, recerca i coneixement.

El període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria del 2019, en tots els casos, és des del 27 de desembre de 2018 i fins al 24 de gener de 2019.

Tota la informació detallada sobre la convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, inclosa la convocatòria dels àmbits d’Educació i Cultura-Educació, es pot consultar a:  ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

Compartiu aquest contingut