Més alumnes i recursos a les escoles públiques de Barcelona

El 12 de setembre va començar a Barcelona el curs escolar 2017-2018 amb un increment de l’alumnat matriculat de l’1,22% respecte al curs passat. El sistema s’adapta al creixement de la demanda de matrícula amb l’augment del nombre de professionals i centres escolars. A les Corts es tradueix en la creació de un nou centre docent.

El nou curs ha començat amb 1.535 alumnes més que l’anterior. L’increment de l’alumnat s’observa en totes les franges d’edat, però sobretot a P3 i primer d’ESO. En total, s’han matriculat 179.221 alumnes a l’escola pública a Barcelona. L’augment de la demanda ha comportat l’obertura de deu centressis noves escoles, tres instituts escola i un institut. A les Corts es tradueix en la creació de un nou centre docent de primària ubicat provisionalment a la Masia de Can Rosés.

La xifra de personal no-docent es manté aquest any pràcticament igual que l’any passat. En canvi, pel que fa al personal docent, hi haurà 560 professionals més i s’arriba així als 9.001. El personal (docent i no-docent) supera les 10.000 persones. En els 38 centres que formen part del Pla de barris s’incorporen 59 professionals als equips educatius, especialment tècnics d’integració social, especialistes en l’atenció i el suport emocional i educadors socials.

Innovació i educació especial

L’escola pública aposta enguany per la continuïtat dels projectes innovadors, amb 194 centres vinculats a processos d’innovació i de millora, i es destinen més recursos a l’educació inclusiva.

Gairebé tots els centres de la ciutat aposten per la innovació pedagògica. El programa “Eines per al canvi”, per exemple, arriba a 54 centres, que disposaran d’acompanyament durant el procés d’innovació mitjançant la mentoria (26 centres més que l’any passat). A les Corts els centres adscrits al programa son l’Institut Ausiàs March i l’Escola Les Corts.

A set centres s’obriran Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE), per atendre l’alumnat amb necessitats educatives especials o de suport per mobilitat reduïda i desajustament de la conducta. Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), a més, podran oferir més atenció amb la incorporació de disset professionals nous. També es dona continuïtat a l’increment d’hores de suport dels vetlladors que es va produir el curs passat, els quals aquest curs augmenten un 7%.

 

Compartiu aquest contingut