Nou Camí Escolar, Espai Amic al barri de Fort Pienc

Divendres 26 d’octubre de 2018, des de les 15.00 h i fins a les 16.30 h, tindran lloc diferents activitats per celebrar la posada en marxa d’un nou Camí Escolar, Espai Amic a la ciutat que donarà servei, en aquest cas, a l’alumnat i comunitat educativa de l’escola Fort Pienc i el col·legi Sagrat Cor, al districte de Sant Andreu, i, més concretament, al barri de Fort Pienc.

L’objectiu és, adreçat principalment a l’alumnat dels centres educatius, famílies i comunitats educatives dels dos centres, oferir un recorregut identificat amb senyalització viària, horitzontal i vertical, per anar o tornar a peu del centre educatiu, sol o en grup, de manera autònoma, saludable, segura i sostenible.

Aquest nou Camí Escolar, Espai Amic s’impulsa i organitza, entre d’altres, amb la implicació de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona; Districte de l’Eixample; direccions, professorat, alumnat i AMPA’s dels centres educatius de l’escola Fort Pienc i col·legi Sagrat Cor; Servei d’Educació per a la Mobilitat Segura de la Guàrdia Urbana del Districte de l’Eixample i l’Àrea d’Ecologia Urbana, Urbanisme i Mobilitat. A més, té la col·laboració d’entitats, botigues i comerços amics d’aquest nou camí escolar, espai amic al barri del Fort Pienc.

Programa d’actes:

  • 15.00-15.35 h. Cercavila. Sortirà des de la plaça Auditori, davant del col·legi Sagrat Cor, i farà un recorregut fins arribar a la plaça Fort Pienc.
  • 15.35 h. Plaça de Fort Pienc. Parlaments.
  • 15.45-16.15 h. Actuacions musicals, a càrrec de l’alumnat dels dos centres educatius.
  • 16.15 h-16.30 h. Berenar per a l’alumnat.

Amb aquesta inauguració, al districte de l’Eixample, un total de 17 escoles gaudeixen de Camí Escolar, Espai Amic, amb senyalització viària específica, horitzontal i vertical, verda i blanca, situada sempre al voltant dels centres educatius.

Ciutat propera als nois i noies de la ciutat

Els Camins Escolars, Espais Amics ajuden a impulsar i promoure una ciutat més propera als nois i noies, fomenta la responsabilitat i el respecte, impulsa la convivència i la mobilitat sostenible i prioritza la qualitat de vida de les persones i el respecte per l’entorn social i ambiental i formen part de les polítiques de sensibilització, convivència i educació viària adreçades a l’alumnat de la ciutat, a les seves famílies, als centres educatius i, en general, a tota la ciutadania.

Des de diferents àmbits de l’Ajuntament de Barcelona s’impulsen els Camins Escolars, Espais Amics (IMEB, Districtes, Guàrdia Urbana i Àrea d’Ecologia Urbana, Urbanisme i Mobilitat), amb la implicació de les direccions, professorat, alumnat, AMPA’s dels centres educatius i també, d’entitats, associacions de veïns i comerciants i botigues amigues col·laborades situades durant els diferent recorreguts senyalitzats. A tots els districtes de la ciutat de Barcelona hi ha escoles.

Compartiu aquest contingut