Nou Camí Escolar, Espai Amic “Parc de la Pegaso”

Divendres 19 d’octubre de 2018, des de les 16.30 h i fins a les 19.00 h, tindran lloc diferents activitats per celebrar la posada en marxa d’un nou Camí Escolar, Espai Amic a la ciutat que donarà servei, en aquest cas, a l’alumnat i comunitat educativa de l’escola Pegaso, escola Turó Blau, institut Príncep de Viana i Escola Bressol Municipal Parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu, i, més concretament, als barris de la Sagrera i de Sant Andreu del Palomar.

L’objectiu és oferir, adreçat principalment a l’alumnat dels centres educatius, famílies i comunitats educatives de tots aquests centres educatius, un recorregut identificat amb senyalització viària, horitzontal i vertical, per anar o tornar a peu del centre educatiu, sol o en grup, de manera autònoma, saludable, segura i sostenible.

Aquest nou Camí Escolar, Espai Amic s’impulsa i organitza, entre d’altres, amb la implicació de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona; Districte de Sant Andreu; direccions, professorat, alumnat i AMPA’s dels centres educatius de l’escola Pegaso, escola Turó Blau, institut Príncep de Viana i EBM Parc de la Pegaso; Servei d’Educació per a la Mobilitat Segura de la Guàrdia Urbana del Districte de Sant Andreu i l’Àrea d’Ecologia Urbana i Mobilitat. A més, té la col·laboració d’entitats, botigues i comerços amics d’aquest nou camí escolar, espai amic.

Programa d’actes:

  • 16.30-17.15 h. Cercavila. Sortirà des de l’escola Pegaso, farà un recorregut per tots els centres educatius que gaudiran d’aquest camí escolar, espai amic i finalitzarà al Parc de la Pegaso.
  • 17.15-17.45 h. Parc de la Pegaso. Parlaments.
  • 17.45-18.30 h. Xocolatada i tallers per a infants i famílies.

Amb aquesta inauguració, al districte de Sant Andreu, un total de 7 escoles gaudeixen de Camí Escolar, Espai Amic, amb senyalització viària específica, horitzontal i vertical, verda i blanca, situada sempre al voltant dels centres educatius.

Ciutat propera als nois i noies de la ciutat

Els Camins Escolars, Espais Amics ajuden a impulsar i promoure una ciutat més propera als nois i noies, fomenta la responsabilitat i el respecte, impulsa la convivència i la mobilitat sostenible i prioritza la qualitat de vida de les persones i el respecte per l’entorn social i ambiental i formen part de les polítiques de sensibilització, convivència i educació viària adreçades a l’alumnat de la ciutat, a les seves famílies, als centres educatius i, en general, a tota la ciutadania.

Des de diferents àmbits de l’Ajuntament de Barcelona s’impulsen els Camins Escolars, Espais Amics (IMEB, Districtes, Guàrdia Urbana i Àrea d’Ecologia Urbana), amb la implicació de les direccions, professorat, alumnat, AMPA’s dels centres educatius i també, d’entitats, associacions de veïns i comerciants i botigues amigues col·laborades situades durant els diferent recorreguts senyalitzats. A tots els districtes de la ciutat de Barcelona hi ha escoles amb camins escolars, espais amics.

Compartiu aquest contingut