Nou dispositiu d’atenció precoç a la infància a la Zona Nord, a Nou Barris

Es tracta de l’ampliació de l’actual centre de desenvolupament infantil d’atenció precoç (CDIAP) que ja funciona al districte i que a partir d’ara disposarà d'un segon punt de prestació del servei al Casal de Barri Torre Baró.

Els CDIAP atenen infants de 0 a 6 anys amb alteracions en el desenvolupament o risc de tenir-ne, amb independència que la causa de l’alteració sigui biològica, psicològica o social. Són serveis d’atenció precoç que se centren a atendre l’infant, però també la seva família o l’entorn a fi de donar la resposta més adequada a cada cas.

El nou dispositiu està ubicat al Casal de Barri Torre Baró, inaugurat el mes de febrer, i suposa l’ampliació de l’actual Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de Nou Barris, que a partir d’ara donarà  millor cobertura a les famílies que viuen als barris de Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona.

Increment dels serveis d’atenció

L’Ajuntament gestiona, a través de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), dos CDIAP que funcionen  a la ciutat, els dels districtes de Ciutat Vella i Nou Barris. Els dos centres han experimentat un increment dels serveis d’atenció dels darrers anys. El de Nou Barris ha passat d’atendre 316 infants l’any 2013 a 412 infants l’any 2018, cosa que representa un increment del 62%. El de Ciutat Vella, en el mateix període, ha passat d’atendre 262 a 401 infants, que suposa un augment del 53%.

Entre les problemàtiques que aborden aquests dispositius hi ha la prematuritat d’un nadó, dificultats motrius, problemes de conducta, problemes emocionals, dificultats cognitives, dificultats de llenguatge o l’existència de risc social, entre altres.

Aposta per atendre la petita infància 

L’obertura del nou centre de la Zona Nord, a Nou Barris, arriba després d’una inversió de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de més de 26.000 euros per reforçar el personal d’informació a la recepció del casal i per comprar mobiliari, equipament informàtic i material terapèutic. Pel que fa a l’equip de professionals, la posada en marxa del CDIAP ha suposat la redistribució de les hores de professionals de les disciplines de treball social, fisioteràpia, logopèdia i psicologia que hi treballen.

Més informació

Compartiu aquest contingut