Presentació estudi “Sector Indústria Química”

Presentació de l’estudi “Sectors Econòmics Emergents a la RMB: Indústria Química”, impulsat per la Fundació BCN Formació Professional, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Dimarts 27 de novembre, a les 10.00 hores, al Palau Macaya (passeig de Sant Joan, 108), tindrà lloc la presentació de l’estudi “Sectors Econòmics Emergents a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB): Indústria Química”, impulsat per la Fundació BCN Formació Professional, amb el suport de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (Ajuntament de Barcelona) i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

L’estudi, elaborat en col·laboració també d’empreses i centres formatius, defineix quines són les competències clau, els perfils professionals emergents i els perfils de difícil cobertura a la Indústria Química. La diagnosi del sector defineix actuacions clau en l’àmbit formatiu vinculades als estudis professionals de Química. Aquest estudi recull una visió detallada de les necessitats de talent de les plantilles i els principals reptes que el sector ha d’abordar en el curt-mitjà termini en termes de formació, producció i detalla mesures encaminades a potenciar una formació professional adaptada als nous contextos del sector.

El sector químic es considerat estratègic pel seu pes en l’economia, la capacitat exportadora, innovació i s’ha establert amb intensitat a la Regió Metropolitana de Barcelona. Actualment, és un motor de recuperació econòmica i d’ocupació de la regió amb unes perspectives elevades de creixement.

9a edició d’estudis de sectors econòmics emergents

Aquesta és la 9a edició de la col·lecció d’estudis corresponents a Sectors Econòmics Emergents i la formació professional a la Regió Metropolitana de Barcelona, impulsats des de l’Observatori de l’FP de la Fundació BCN Formació Professional (Institut Municipal d’Educació de Barcelona-Ajuntament de Barcelona):

  • Logística (2011)
  • Medi Ambient (2011)
  • Mèdia (2011)
  • Biotecnologia (2011)
  • Indústries alimentàries (2012)
  • Energia (2013)
  • Indústria del mòbil (2015)
  • Indústria 4.0 (2017)
  • Indústria Química (2018)

Compartiu aquest contingut