Accions per a les famílies

Col left

  NOTA    El retard en la confirmació i publicació de les adjudicacions, ha estat ocasionat per la forta demanda i inscripcions que s’han fet en aquest curs 2016-2017.  En alguns casos, no hem pogut adjudicar  les dues accions formatives sol·licitades, tenint en compte els criteris establerts segons les directrius del programa. D’altra banda, us volem recordar que totes les accions formatives que es realitzaran amb els diferents centres educatius del territori són obertes perquè tothom hi pugui assistir, encara què no sigui organitzades al vostre centre. En aquest cas, només caldrà enviar un Mail a la persona de contacte, sigui del programa o AMPA del centre on es realitzarà la xerrada, especificant el nom del centre educatiu i les dades de les famílies o professionals que hi assistiran.

Una oferta encaminada a l'èxit escolar i el foment dels valors

El programa Suport educatiu a les famílies té com a objectiu impulsar i donar suport a la implicació de les famílies com a agents educatius fonamentals, tot establint continuïtats entre el context familiar i l'escolar. A més, busca fomentar accions encaminades a l'educació en valors per una ciutadania activa i inclusiva, i contribuir a l'enfortiment del teixit associatiu de les AMPA. 

L'oferta formativa per al curs 2016-2017 s'ha estructurat tenint en compte la valoració de les demandes del curs passat i prioritzant accions educatives que contribueixin a donar resposta a un dels reptes principals de l'educació a la nostra ciutat: Destaquem com a novetats Ho comprem? El repte d’aprendre a consumir en família, amb la  col·laboració de l’Agència Catalana del Consum (Generalitat de Catalunya). Invertim en educació emocional, Fer del temps en família un temps divertit, De la parella a la família. I, també, La formació professional (FP), la gran desconeguda, Què podem fer quan els nostres fills i filles no superen l’ESO?, amb la col·laboració de la Fundació BCN Formació Professional - IMEB entre d’altres.

A banda de l’oferta formativa 2016-2017, des de l’IMEB  estem  oberts a valorar qualsevol altra proposta que considereu d’utilitat per enfortir la vostra comunitat educativa o per l’AMPA en particular.

Aquest programa es gestiona des de l'Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració dels districtes municipals.

Per a qualsevol aclariment o suggeriment ens podeu enviar un correu: programafamilies_imeb@bcn.cat
 

Centre per a Famílies amb fills i filles adolescents

És un servei municipal que s'ofereix a les famílies amb fills o filles adolescents. El servei per adolescents i famílies és un servei municipal gratuït que complementa l'oferta existent, oferint formació, eines i recursos que permetin als protagonistes (nois/noies adolescents i les seves famílies) viure en primera persona l'etapa adolescent, aprofitant cada oportunitat de creixement i acompanyament.

S'ofereix atenció a través de dos tipus de serveis que treballen de manera complementària:

-Centre per a famílies amb adolescents.
-Aquí t'escoltem. (Link que porta a la pàgina "Aquí t'escoltem!", un servei d'escolta i acompanyament per a joves de 12 a 20 anys.

Vull saber més sobre aquest servei

 

PREGUNTES FREQÜENTS: accions formatives

Aquest programa s'adreça a les famílies dels nois i noies dels centres educatius sostinguts amb fons públics, de la ciutat de Barcelona (0-16 anys).

L'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) gestiona aquest programa amb la col•laboració dels districtes municipals. Per a cada tema es compta amb especialistes en la matèria.

Les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA), les coordinadores i grups d'AMPA i les direccions de centre.

Es poden demanar fins a dos accions formatives en una única demanda, prioritzant-les per ordre d'importància.

Cal tenir present que el nombre d'accions formatives per impartir és limitat. Es donarà prioritat a les demandes de formació que arribin de les coordinadores i grups d'AMPA d'un mateix barri o territori, amb l'objectiu de garantir un màxim d'assistència i, així, afavorir l'eficiència en la utilització dels recursos públics.

Un cop s'hagi aprovat la demanda, es confirmarà mitjançant correu electrònic.

Els sol·licitants s'han de comprometre a:

- Obrir les accions formatives acordades a les famílies i professionals dels centres escolars del barri i el territori.
- Garantir un mínim de 10 inscrites. Una setmana abans de la data de l'acció formativa acordada, es demanarà el nombre d'assistents confirmats, per tal d'assegurar la seva realització. Si no s’arriba al mínim en aquest termini, s’anul·larà la formació.
- Emplenar la fitxa d'avaluació  que s’enviarà per correu electrònic, i enviar-la en un termini màxim de 8 dies després d’haver fet la formació.

Les accions formatives es portaran a terme des de la segona setmana del mes de novembre de 2016 i fins la primera del mes de juny de 2017 .

Les entitats organitzadores compten amb un model de cartell amb la informació de les accions formatives assignades.

A banda de l’oferta formativa 2016-2017, des de l’IMEB estem oberts a valorar qualsevol altra proposta que considereu d’utilitat per enfortir la vostra comunitat educativa o per l’AMPA en particular.

Col right

Aquest programa s'adreça a les famílies dels nois i noies dels centres educatius sostinguts amb fons públics, de la ciutat de Barcelona (0-16 anys).

L'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) gestiona aquest programa amb la col•laboració dels districtes municipals. Per a cada tema es compta amb especialistes en la matèria.

Les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA), les coordinadores i grups d'AMPA i les direccions de centre.

Es poden demanar fins a dos accions formatives en una única demanda, prioritzant-les per ordre d'importància.

Cal tenir present que el nombre d'accions formatives per impartir és limitat. Es donarà prioritat a les demandes de formació que arribin de les coordinadores i grups d'AMPA d'un mateix barri o territori, amb l'objectiu de garantir un màxim d'assistència i, així, afavorir l'eficiència en la utilització dels recursos públics.

Un cop s'hagi aprovat la demanda, es confirmarà mitjançant correu electrònic.

Els sol·licitants s'han de comprometre a:

- Obrir les accions formatives acordades a les famílies i professionals dels centres escolars del barri i el territori.
- Garantir un mínim de 10 inscrites. Una setmana abans de la data de l'acció formativa acordada, es demanarà el nombre d'assistents confirmats, per tal d'assegurar la seva realització. Si no s’arriba al mínim en aquest termini, s’anul·larà la formació.
- Emplenar la fitxa d'avaluació  que s’enviarà per correu electrònic, i enviar-la en un termini màxim de 8 dies després d’haver fet la formació.

Les accions formatives es portaran a terme des de la segona setmana del mes de novembre de 2016 i fins la primera del mes de juny de 2017 .

Les entitats organitzadores compten amb un model de cartell amb la informació de les accions formatives assignades.

A banda de l’oferta formativa 2016-2017, des de l’IMEB estem oberts a valorar qualsevol altra proposta que considereu d’utilitat per enfortir la vostra comunitat educativa o per l’AMPA en particular.

Compartiu aquest contingut