Projectes, programes i recursos municipals: alguns exemples

Audiència pública als nois i noies
http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/audiencia-publica-de-nois-i-noies

BCN Acció Intercultural: una ciutat diversa, una ciutat compromesa amb la convivència i la cohesió social.
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/antirumors-que-fem

Biblioteca Artur Martorell
http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/biblioamartorell

Programa Educatiu Barcelona Aula Mòbil.
http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/aulamobil

Drets de ciutadania i diversitat
http://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/

Barcelona Ciutat Educadora
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutateducadora

Compartiu aquest contingut