Quantes accions formatives es poden demanar i amb quins criteris d’adjudicació?

Es poden demanar fins a dos accions formatives en una única demanda, prioritzant-les per ordre d'importància.

Cal tenir present que el nombre d'accions formatives per impartir és limitat. Es donarà prioritat a les demandes de formació que arribin de les coordinadores i grups d'AMPA d'un mateix barri o territori, amb l'objectiu de garantir un màxim d'assistència i, així, afavorir l'eficiència en la utilització dels recursos públics.

Compartiu aquest contingut