Subvencions IMEB

Col left

Des de l’any 2017, l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona s’ha incorporat a aquesta convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona amb la voluntat i objectiu de potenciar els projectes i entitats de la ciutat que treballen per la recerca educativa i la innovació, el lleure de base comunitària, les accions educatives com a acció social per afavorir l’equitat, l’educació al llarg de la vida, etc.

Atorgades l'any 2017:

Projecte: Acompanyament a les AMPAs de Barcelona
Entitat: FAPAC, Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya
Resum:
Projecte de suport a les AMPAs de Barcelona mitjançant la dinamització i les formacions.

Projecte: Acompanyament psicopedagògic de noies d’origen immigrant amb risc d’abandonament escolar
Entitat: Fundació PRESME
Resum: 
El projecte està emmarcat dins el projecte “Acompanyament per la millora de l’èxit escolar: suport acadèmic i tutorització dels joves” i consisteix a potenciar les habilitats comunicatives en joves d’origen immigrant per prevenir el fracàs escolar en un context educatiu no formal. També es tracta d’apoderar les noies, potenciar-ne el creixement personal i l’autonomia perquè continuïn els seus estudis.
El projecte pretén desenvolupar estratègies per millorar l’autoconcepte i l’autonomia d’aquestes noies, ja que així podran assolir els reptes de l’edat. També s’intenta garantir-los la integració en un grup de treball i disminuir la taxa de fracàs escolar.

Projecte: Actuem, teatre social per al jovent
Entitat: La Roda - Fundació d’accions culturals i del lleure
Resum: 
Projecte Actuem: Intervenció preventiva i de suport a través del teatre social destinada a infants i adolescents en risc d’exclusió social a Sant Martí, Nou Barris i Ciutat Vella. Creació d’obres de teatre.
Projecte innovador que, a través del teatre social, interacciona amb el territori i amb els agents socials i educatius.

Projecte: Amb èxit! Escola Vida Montserrat ACIDH
Entitat: Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà (ACIDH)
Resum:
Potenciar les habilitats  i oferir els suports adequats per a la millora dels aprenentatges bàsics a infants i joves amb capacitat intel·lectual límit i discapacitat intel·lectual lleu.

Projecte: Aprèn+, espai de millora d’habilitats d’aprenentatge
Entitat: Femarec, SCCL
Resum:
 Desenvolupar i mantenir habilitats de les persones amb discapacitat psíquica.
Formació permanent com a millor manera de promoure el dret a la igualtat.

Projecte: Aprendre a protegir . Educació al llarg de a vida per al professorat.
Entitat:  Fundació Vicki Bernadet
Resum:
Formació del professorat i altres agents educatius de les escoles de primària i secundària de la ciutat de Barcelona en la prevenció, detecció i atenció dels abusos sexuals infantils.

Projecte: Aprenentatge-servei per al desenvolupament de la justícia global en el barri
Entitat: Fundació InteRed
Resum:
 Projecte d’aprenentatge-servei: execució del servei bidireccional entre joves i gent gran i entre alumnat de l’escola i centre d’educació especial, i del servei unidireccional en el cas de la cura de l’hort urbà.
Projecte que articula el coneixement après i el compromís social a través del treball conjunt entre joves i gent gran i alumnes.

Projecte: Apropem-nos a la discapacitat
Entitat: Associació per la Vida Independent
Resum:
 Formació complementària que pretén apropar els joves a la realitat que suposa el dia a dia de les persones amb discapacitat.
Es vol donar resposta a la demanda de formació sobre preguntes de suport i tecnologia i accessibilitat.

Projecte: ARTv, Tallers de creació audiovisual i TIC
Entitat: Ubutv, Associació cultural per a l’educació en comunicació i noves tecnologies
Resum:
 Tallers de formació en audiovisuals i tecnologies digitals amb col·lectius en risc d’exclusió digital.
És previsible que tingui un impacte important en els subjectes i entitats amb els recursos sol·licitats.

Projecte: Artivisme social - L’agenciament afectiu a través de l’art
Entitat: Associació GAEDE
Resum:
 Taller de formació d’artistes per acompanyar persones que sofreixen dependència emocional, estigmatitzacions, violència de gènere, a fi de fomentar l’educació afectiva i l’autoestima. Cada artista acompanya, a través de l’art, una persona usuària de l’Ateneu
És un bon projecte, amb treball en el territori i amb un grau d’innovació.

Projecte: Arxiu Alícia: infància experiència espai públic
Entitat: Urbanitas Berlin-Barcelona
Resum:
 Programa de sensibilització, educació i participació de la infància en la producció de l’espai públic des de diverses disciplines artístiques i científiques, que es farà en paral·lel a Barcelona i Berlín i els coneixements i experiències del qual es compartiran en un espai web. Demanen subvenció a altres àrees de l’Ajuntament. No es concreten els destinataris.
Projecte innovador i desenvolupat en paral·lel entre Barcelona i Berlín, per a la sensibilització i la coproducció d’espai públic.

Projecte: Aules creatives
Entitat: Connectats, SCCL
Resum:
 Aquest programa promou la mobilitat social a través d’una oferta d’activitats que impulsen l’èxit escolar en instituts públics d’ensenyament secundari de Barcelona. El projecte concentra la seva acció en tres instituts situats en l’àmbit de la franja Besós, que presenten més vulnerabilitat en temes de fracàs escolar. La finalitat última és aportar recursos que contribueixin a reduir el fracàs escolar en adolescents a l’educació secundària i donar prioritat a persones vulnerables o en risc d’exclusió social.

Projecte: Batx2lab, del batxillerat al laboratori
Entitat: Parc Científic de Barcelona (PCB)
Resum:
 L’alumnat de primer de batxillerat pot fer les pràctiques del seu treball de recerca a les instal·lacions del PCB i comptar amb l’assessorament d’un/a investigador/a del PCB. També es convoca un premi per als millors treballs.
Vol consolidar les vocacions científiques dels estudiants de batxillerat i promoure l’excel·lència. Aquesta entitat rep moltes subvencions.

Projecte: Biblioteca Oberta al Barri
Entitat:  Escola Coves d’en Cimany
Resum: Manteniment de l’obertura de la biblioteca al barri.

Projecte: Bullying Altas Capacidades
Entitat: Asociación No Al Acoso Escolar, Stop Bullying.
Resum:
Projecte d’investigació del l'assetjament escolar (bullying) d’infants i joves amb altes capacitats.

Projecte: Caçadors d’Històries del Futur: cocreant ciutadania a través de l’storytelling
Entitat: Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya
Resum:
Projecte de recerca de la Universitat Oberta de Catalunya en què s’experimenta amb tècniques d’storytelling participatives. En aquest projecte, en el qual han col·laborat tres centres educatius de la ciutat de Barcelona: L’Escola Ramon Llull, l’Institut Juan Manuel Zafra i l’Escola La Salle Gràcia, es proposa dissenyar, desenvolupar i implementar una experiència narrativa de ficció que permeti abordar temes relacionats amb la sostenibilitat, el coneixement de l’altre i el medi ambient.

Projecte: Camí adaptat a Tokio
Entitat: ASPACE - Associació de la Paràlisi Cerebral
Resum:
 Projecte d’activitat física i esport de suport a joves de 6 a 21 anys amb paràlisi cerebral, que pretén crear un joc de taula de preguntes i respostes referides a l’esport adaptat, als hàbits bàsics d’activitat física per mantenir la salut i a les bases de la comunicació augmentativa que ens permeten afavorir la comunicació amb persones amb grans discapacitats físiques.

Projecte: Canvi de xip
Entitat: Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3
Resum:

Tallers/xerrades que promouen una visió més ajustada de la discapacitat, per evitar els prejudicis.
Acció formativa amb incidència en el col·lectiu al qual es dirigeix.

Projecte: Casal professional: lleure i reforç amb orientació professional
Entitat: Impulsem SCCL
Resum:
Oferir un espai alternatiu durant les vacances escolars a joves de 12 a 18 anys en què els objectius s’orientin cap al reforç educatiu per afavorir l’èxit escolar mitjançant un programa d’orientació professional, que vinculi professions artesanes amb continguts curriculars i generi vincles entre l’entorn educatiu, social i familiar.

Projecte: Casals d’estiu escolta, per a una educació en el lleure inclusiva i transformadora
Entitat: Minyons Escoltes i Guies de Catalunya - Demarcació del Barcelonès
Resum: 
Projecte que fomenta l’educació en el lleure a través de la creació de casals d’estiu en barris amb més vulnerabilitat i desigualtat. Projecte inclusiu i que impulsa la participació de la comunitat.
Projecte educatiu que parteix de la necessitat del territori, amb la creació d’espais d’educació en el lleure de base comunitària.

Projecte: Cercavila de Gegantons a les Festes de Santa Eulàlia
Entitat:  AMPA Escola Municipal Arc Iris
Resum:
Activitat lúdica i cultural dirigida als infants i les famílies de l’Escola que té per objectiu donar a conèixer en els diferents actes de districte i de ciutat els gegant de l’Escola Municipal Arc Iris.

Projecte: Cicle de xerrades sobre educació i criança
Entitat: Associació MamaG
Resum:
 A partir d’un cicle de xerrades, el projecte promou la participació activa de les mares i els pares en la criança i l’educació dels seus fills i filles.
El projecte té una finalitat educativa d’apoderar mares i pares en la criança dels seus fills i filles.

Projecte: Cicle formatiu en violències masclistes
Entitat: Hèlia - Associació de suport de les dones que pateixen violència de gènere
Resum:
 Vol garantir accions educatives que redueixin desigualtats i millorin la cohesió social per una Barcelona lliure de violències masclistes.
Aquest cicle formatiu pretén articular, enfortir i promoure accions coeducatives i formatives des de la xarxa comunitària, així com el canvi cultural vers una societat lliure de violència masclista, i transformar estereotips i rols predeterminats de gènere amb els agents socials i educatius com a peces clau del procés.

Projecte: Cicle Gènere, Educació i Criança
Entitat: Etnologia. Antropologia per a la transformació social.
Resum:
Foment i realització de recerques, estudis i informes, així com campanyes de sensibilització, accions educatives, formatives, divulgatives i de transferència de coneixement que promoguin els valors d’una societat més inclusiva i diversa a partir de la teoria i pràctica de l’antropologia i la visió de gènere i interseccional. Al cicle Gènere, Educació i Criança s’aborda l’impacte dels estereotips i les desigualtats de gènere i està dirigit a tota la comunitat educativa.

Projecte: Cine Àgora
Entitat: Drac Màgic - Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals
Resum:

Des de Drac Màgic proposen la creació, la programació i la dinamització d’un cineclub escolar per a alumnat d’ESO. Es vol generar un espai propi, gestionat per l’alumnat, que reverteixi en l’alumnat mateix, amb el cineclub i el públic general en sessions obertes. Per incrementar la cohesió social mitjançant l’experiència cinematogràfica.
Amb alumnat de secundària, es vol explorar la cohesió social que deriva d’un consum cultural compromès, actiu i de qualitat.

Projecte: Coach-Talent
Entitat: Impulsem, SCCL
Resum:
 Aquest projecte pretén acompanyar, reforçar i orientar els alumnes protagonistes del sistema educatiu, en la preparació de les proves d’accés a grau mitjà com a possibilitat de continuar els estudis o graduar-se en l’ESO, i vol potenciar l’orientació educativa al servei de l’educació de cada alumne i descobrir el talent dels joves per aprendre a aprendre i poder accedir al mercat laboral amb més garanties.

Projecte: Coeducant a La Maquinista
Entitat: Associació CoeducAcció

Resum: Treballar amb la comunitat educativa de La Maquinista –alumnat, claustre, equip directiu, famílies, equip de menjador– amb la metodologia canvi-investigació-acció, i obtenir una diagnosi per desenvolupar un pla d’acció, amb formació i sensibilització per a adults i treball dins les aules per obtenir un canvi i una transformació coeducatius.
Incorporar la coeducació de forma transversal, com a pedagogia crítica feminista dins l’essència de l’escola i el seu projecte educatiu.

Projecte: Colònia d’Educació Especial amb Greencare
Entitat: Associació Agricultura Terapèutica Auró
Resum:
Colònies de lleure per a infants i joves amb necessitats educatives especials. Amb l’aplicació de la metodologia Green Cares en entorns totalment accessibles.

Projecte: Connecta - Educació i Cultura
Entitat: Amics de la UNESCO de Barcelona
Resum:
Organització d’activitats educatives, culturals i lúdiques per promoure la convivència ciutadana i intercultural i afavorir la integració de les persones nouvingudes, especialment d’infants i joves.

Projecte: Connectem amb...
Entitat: Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Resum:
 El Museu de Ciències Naturals de Barcelona es vol projectar com una plataforma de divulgació educativa per a la comunitat. És per aquest motiu que ha ideat aquest projecte adreçat a les escoles del districte de Sant Martí, que té per finalitat acostar les exposicions temporals a l’alumnat mitjançant un llenguatge diferent al científic, com la il·lustració, la fotografia o el relat. Enguany es treballa l’exposició "Spinosaurus, el gegant perdut del Cretaci". L’activitat es conclou amb una exposició dels treballs realitzats pels alumnes participants que té lloc el museu i, de forma itinerant, a les escoles. 

Projecte: Contar contes per a la igualtat de gènere, la solidaritat, la pau i la interculturalitat
Entitat: AMPA de l’Escola Baldiri i Reixac
Resum: 
L’objectiu del projecte és crear espais de debat a través del conte, reflexionar conjuntament sobre la igualtat de gènere, la solidaritat, la pau i la interculturalitat.La invitació a la reflexió es farà a traves del conte, per trobar un llenguatge comú i un motiu per encetar converses que tractin la igualtat de gènere, la solidaritat, la pau i la interculturalitat amb l’objectiu de reforçar els valors i la consciència social de tota la comunitat.

Projecte: Consell pedagògic dels Lluïsos
Entitat: Lluïsos de Gràcia de Barcelona
Resum: 
Creació d’un consell pedagògic entre les diverses entitats de lleure i juvenils dels Lluïsos, per millorar la coordinació i compartir estratègies i actuacions.
El projecte planteja la creació d’un espai de coordinació i participació de les entitats membres. Pot aportar més cohesió i treball en equip.

Projecte: Convivència i diversitat: diagnòstic participat
Entitat: Associació EduAlter (Educació Alternativa)
Resum:
 Fomentar la participació de l’alumnat de secundària en la identificació dels elements que dificulten la convivència i el desenvolupament acadèmic, mitjançant mecanismes que permetin incorporar la diversitat de l’alumnat en projectes i propostes educatives globalitzades.

Projecte: Criteris ambientals en activitats extraescolars
Entitat: Societat Catalana d’Educació Ambiental
Resum: 
L’objectiu general de la formació és la de proposar, compartir i seleccionar criteris de qualitat i facilitar recursos perquè els membres de les AMPA i les AFA seleccionin activitats extraescolars que fomentin els valors que comporta una visió ambiental i sostenible que s’apliqui a qualsevol activitat humana d’aprenentatge. Al final. el procés formatiu ha de permetre disposar d’un document senzill de referència que faciliti la selecció i la identificació de les activitats extraescolars que es volen portar a terme.

Projecte: Dansa amb instrument
Entitat: Associació Cultural i Educativa Ketubara

Resum:
Formació de dansa afrobrasilera amb instruments musicals a l’Espai Jove Boca Nord (barri del Carmel), per a joves, dones, famílies, etcètera, per assolir valors de treball en equip, cohesió sociocultural, gènere i participació inclusiva.
Projecte creatiu i interessant, amb incidència al Carmel, que treballa valors educatius d’inclusió a través de la dansa i la música.

Projecte: Desigualtats, Educació i Participació a la Ciutat de Barcelona
Entitat: Fundació Ferrer i Guàrdia
Resum:
 Projecte d’acció-participació i innovació que pretén determinar l’impacte que la participació en Entitats d’educació en el lleure pot tenir pel que fa a la disminució de les desigualtats socials i a la millora de les trajectòries acadèmiques d’infants, adolescents i joves, especialment dels que resideixen en barris amb rendes més baixes. 

Projecte: Diàleg a l’aula
Entitat: MEDIAM
Resum: 
El projecte vol donar eines de prevenció de conflictes i contribuir a la cultura proactiva del diàleg en set centres educatius.
Més enllà de la revolució tecnològica, proposa la revolució relacional en la funció del docent com a transmissor de coneixements.

Projecte: Diables a l’escola
Entitat: Associació de la Vella de Gràcia
Resum:
 Creació de fitxes educatives per adjuntar als tallers sobre els diables i els diversos elements de la cultura popular relacionada amb el foc que s’imparteixen als centres educatius, amb un grau elevat d’incidència en el territori.

Projecte: Dret a les Escoles
Entitat:  Iacta Sociojurídica SCCLP
Resum:
Projecte que té per objectiu que infants de cinquè i sisè de primària es familiaritzin amb el món dels dret, tant pel que fa al coneixement dels drets fonamentals i les seves implicacions com al funcionament de l’estat  i les institucions que organitzen la societat, així com la implicació els dret en la nostra vida quotidiana. D’aquesta manera es promou la formació d’una ciutadania plena i s'educa en formes alternatives de prevenció i resolució de conflictes.

Projecte: Educació artística i cultural amb dansa
Entitat: Associació Artística i Cultural Sudansa
Resum:
 Projecte de desenvolupament de pràctiques coreogràfiques a les escoles infantils i de primària de la ciutat, en el qual treballen conjuntament una companyia professional de dansa amb una centre educatiu. Aquest treball conjunt permet afavorir la descoberta de processos de composició artística i el moviment. 

Projecte: Educació comunitària del Raval: diagnòstic i programació comunitària
Entitat: Tot Raval, Fundació Privada
Resum:
 Projecte que dona continuïtat al treball en xarxa del territori i que concretar una programació comunitària en l’àmbit educatiu amb proposta d’accions i projectes pilot per dur-los a terme de forma comunitària.
Projecte d’educació comunitària al Raval que fomenta el treball en xarxa i implica els agents educatius del territori, alumnat i famílies.

Projecte: Educación para una cultura de paz y no violencia
Entitat: Fundación para el pleno ejercicio de los derechos humanos y el fomento de una cultura de paz y no violencia
Resum:
 Projecte que vol promoure la transició des d’una cultura d’imposició, domini, violència i guerra a una cultura de trobada, conversa, conciliació, aliança i pau i que es basa en el coneixement i la posada en pràctica dels drets humans en el comportament quotidià i com a fonament d’aquests mateixos drets.
Les activitats van dirigides a promoure uns objectius d ‘educació per a tothom i a impulsar, en les entitats pertinents, la implicació en la capacitació i la formació, quan correspon en les esferes de la prevenció dels conflictes i la gestió de la crisi.

Projecte: Educa$co. Programa d’activitats per a la transformació social
Entitat: Trama Serveis Culturals Assoc.
Resum:
 Programa estable de formació (cursos, tallers i activitats culturals) que integra disciplines diverses, orientades a construir una xarxa crítica i integradora. No s’especifica amb quina entitat, servei, col·lectiu o territori es treballarà.
Programa de formació d’interès especial, però no està definit el públic, l’entitat, el col·lectiu o el territori en el qual es vol treballar.

Projecte: Educafriends, suport psicoeducatiu a persones afectades de TEA
Entitat: Fundació Friends
Resum:
 Projecte que té per finalitat donar suport als joves que tinguin diagnosticat el trastorn d’Asperger (TEA) i que vulguin obtenir algun tipus de titulació educativa a distància. L’Entitat els ofereix acompanyament durant tot el curs, oferint-los suport especialitzat, treballant de forma coordinada amb el tutor o la tutora de referència de l’estudiant per tal de desenvolupar conjuntament els plans individualitzats de formació i les adaptacions necessàries. 

Projecte: Eduquem joves solidaris a escola
Entitat: Fundació Pere Tarrés
Resum:
 Projecte de cooperació i solidaritat que vol crear i difondre entre el públic escolar un grau més alt de sensibilitat cap al fet cooperatiu i solidari engegant microprojectes a l’escola i al barri, d’ajuda mútua i solidària, que permetin una visió més àmplia i global del significat de la cooperació.Es volen desenvolupar microprojectes solidaris per part dels joves.
Projecte de cooperació i solidaritat. Adreçat a 100 alumnes de centres educatius, no especifiquen centres i l’entitat no destina

Projecte: Emergències 2017
Entitat: Tarpuna, SCCL
Resum: 
La finalitat del projecte és generar coneixement nou sobre les activitats que es poden fer a les escoles al voltant de l’energia i compartir el coneixement que ja s’ha aplicat amb èxit per fer-lo extensiu a altres escoles. Fomentar el contacte entre professorats interessats en aquest àmbit. Fomentar la consciència sobre el consum energètic i la problemàtica de la pobresa energètica. Conèixer les pràctiques d’estalvi energètic i adaptar-les als entorns escolars diaris.

Projecte: El Botó Màgic, una companyia de contacontes
Entitat: ASPASIM
Resum:
Oferir, a les escoles de Barcelona, l’oportunitat de completar la seva educació en valors a través de contes i cançons, i promoure la normalització, la inclusió social de les persones amb discapacitat i el foment de la diversitat i la tolerància vers la diferència.

Projecte: El consum d’aigua, tot el que ens cal saber per fer-ne un ús sostenible. Què passa quan obrim l’aixeta?
Entitat:  Grup de recerca F.E.M UB
Resum:
Projecte de conscienciació sobre la conservació dels ecosistemes aquàtics i de biodiversitat a la terra a través del consum domèstic i mitjançant materials didàctics.

Projecte: El dret a l’alimentació al Sud i al Nord: consciència global i transformació local
Entitat: DESOS Opció Solidària
Resum: 
Contribuir a desenvolupar, difondre i crear espais per compartir accions de recerca i acció transformadora per part de la comunitat educativa sobre el seu territori i entorn real per a un model alimentari social, ambiental i econòmicament just i sostenible, després de promoure la reflexió sobre les causes que provoquen les desigualtats entre els països del Nord i del Sud, i per generar un canvi de valors i hàbits respecte al consum i l’alimentació justos i sostenibles.

Projecte: El Niu Volant
Entitat: Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Resum:
 El Museu de Ciències Naturals de Barcelona es vol projectar com una plataforma de divulgació educativa per a la comunitat. És per aquest motiu que ha ideat aquest projecte que té per finalitat acostar la ciència a la petita infància mitjançant la recreació de l’espai El Niu de Ciència a les escoles. El Niu és un espai pioner del museu que està dedicat als més petits (0-6 anys) i que té com a objectiu promoure la ciència i, sobretot, gaudir-ne a través de la descoberta, l’activitat espontània i el joc.

Projecte: El Teler de Música
Entitat: Fundació L’Arc, Taller de Música
Resum:
 El Teler de Música és un centre de recursos didàctics musicals i socioeducatius en línia que vol reforçar tant la formació com la innovació en l’ús de la música com a eina educativa útil per treballar competències generals i específiques i l’educació per la ciutadania. D’alguna manera, el Teler de Música és la continuació del treball que es va fer amb la publicació distribuïda gratuïtament a tots els centres educatius de Catalunya, “Diversita’t”, de cançons, jocs i danses per conviure en la diversitat.

Projecte: Els petits també fem esport
Entitat:  Associació de Pares i Mares d’Alumnes de l’Escola Fructuós Gelabert.
Resum:
Promoció d’activitats ludicoesportives dirigides als infants de P3 fora de l’horari escolar. Adaptació d’espais físics de l’equipament escolar i materials adaptats a aquesta franja d’edat.

Projecte: enTàndem: mentoria social per a joves i infants
Entitat: AFEV
Resum:

El programa enTàndem promou acompanyaments individuals entre voluntaris universitaris i infants/joves en situació d’exclusió social o que, per la seva situació familiar, experimenten situacions difícils i necessiten suport. Es detecten i es treballen necessitats específiques i es motiva els infants i adolescents en edat escolar a estudiar, es projecta un futur acadèmic més enllà de l’ESO i se’ls ajuda en les seves dificultats acadèmiques.

Projecte: Escola de famílies
Entitat: Fundació Paideia
Resum:
 Suport a les famílies de l’AMPA de l’Escola Paideia.
Millora de les relacions familiars.

Projecte: Espai comunitari de formació permanent: procés participatiu
Entitat: Associació Cultural i Educativa Formes
Resum:
 Projecte que s’emmarca en el dret a l’educació al llarg de la vida i que pretén impulsar un procés participatiu per definir el futur Espai Comunitari de Formació Permanent de Sants-Montjuïc. Es tracta d’un projecte de formació de persones adultes, flexible, accessible, públic i de gestió comunitària. 

Projecte: Expressió artística com a eina per a la igualtat
Entitat:  Associació de Famílies de l'Institut Viladomat
Resum:
Projecte que es desenvolupa de forma tranversal a l'ESO i amb activitats extraescolars que combina la fotografia i el fotoperiodisme amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Fotogràfics.

Projecte: Famílies conscients i criança harmoniosa
Entitat: El Niu
Resum:
 El projecte ofereix grups mensuals, tallers i xerrades adreçats a les famílies amb l’objectiu d’enfortir les competències parentals.
El projecte aporta acompanyament i suport a les famílies en el procés de criança i educatiu, afavorint la col·laboració amb altres persones.

Projecte: Festa del sisè aniversari de "Vincular x educar" 
Entitat: Escola Francesc Macià
Resum:
 Aquest projecte té per objectiu promoure la vinculació de les famílies amb l’escola i l’entorn. Per fer-ho, promou la seva participació en la celebració del sisè aniversari del projecte "Vincular x educar", una iniciativa de caire comunitari  que afavoreix el procés educatiu dels infants i millora la vinculació de les famílies amb l'escola i les Entitats de lleure educatiu del barri, posant en contacte infants d'una escola amb els esplais i caus del territori.

Projecte: Festa multicultural de fi de curs
Entitat: AMPA Francesc Macià
Resum: 
El projecte vol implementar la festa multicultural de fi de curs i implicar-hi la comunitat escolar (alumnat i famílies de cultures diverses, professorat i direcció).

Projecte: Formació, difusió i apoderament per a una criança viva i conscient
Entitat: ARCE, Acompanyament Respectuós a la Criança i l’Educació (Xell)
Resum:

Projecte que pretén difondre entre mares, pares, educadors i societat en general els beneficis d’una educació lliure, viva i respectuosa amb les necessitats vitals d’infants, adolescents i joves. Es duu a terme mitjançant formació, difusió, trobades i xerrades dirigides a aquest col·lectiu especialment per a l’etapa de criança de 0-3 anys. S’ofereixen espais dedicats al procés d’aprenentatge dels adults al voltant de la cerca d’una educació viva i respectuosa.

Projecte: Formació de mestres per la innovació educativa
Entitat: Associació de Mestres Rosa Sensat
Resum:
Formació per a mestres sobre innovació educativa incloses a les escoles de tardor i hivern de l’Entitat (amb treballs grupals, sessions de debat participatiu i organització de visites de caire pedagògic a centres europeus de referència).

Projecte: Formació i assessorament en temes de diversitat i inclusió per a la comunitat
Entitat: AMPA de l’Escola dels Encants
Resum:
 Es tracta de vetllar per les tres dimensions en què s’estructura l’avenç cap a l’escola inclusiva (les cultures, les polítiques i les pràctiques inclusives) per oferir un model d’escola de qualitat, a través de formacions especialitzades per a tota la comunitat educativa (infants, equip docent, famílies i entorn).

Projecte: Formació i reforç escolar
Entitat: Bona Voluntat en Acció
Resum:
Programa de capacitació educativa i d’habilitats personals dins del treball integral que porta a terme l’Entitat.

Projecte: Formació i sensibilització de professionals de la salut mental des de la primera persona
Entitat: ActivaMent Catalunya Associació
Resum:
 L’objectiu d’aquest projecte d’investigació - acció educativa està orientat a la creació, l’aplicació, l’avaluació i la divulgació d’un programa de formació i sensibilització per a professionals de la salut mental.
El projecte busca promoure l’anàlisi compartida i el diàleg obert sobre els valors que es posen en joc en l’atenció a la salut mental. La formació parteix d’uns valors determinats que van ser adoptats pel moviment associatiu en primera persona fa més de tres dècades. Aquests valors inclouen la recuperació psicosocial i l’apoderament com a conceptes extensos davant de la simple disminució de símptomes, i el foment dels drets i la ciutadania activa.

Projecte: FP: tota la informació al servei de les famílies.
Entitat:  Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (FAPAES)
Resum:
Elaboració de vuit càpsules informatives sobre l’FP dirigit a famílies, AMPAs i centres educatius.

Projecte: Friburg 20.07: la cultura en l’educació.
Entitat: Fundació L’Arc, Taller de Música
Resum:
 Garantir el dret a la participació cultural d’infants i adolescents en situació de manca d’igualtat educativa. Fer ús de les arts en el temps (música, teatre i dansa), per contribuir a donar oportunitats a infants i adolescents d’esdevenir ciutadania de ple dret.
L’apropament a aquestes arts, treballades sempre de manera col·lectiva i cooperativa, es fa adequant-lo a cada realitat, a cada entorn.
El projecte promou l’adquisició d’eines i habilitats socials necessàries per a l’exercici dels deures i drets dels infants com a ciutadans.

Projecte: Hort a Hort
Entitat: AREP - Associació per a la rehabilitació de les persones amb malaltia mental
Resum:
 Treball de les persones amb malaltia mental a horts urbans escolars (EBM Llar d’Infants i Escola Mare Nostrum) i espais comunitaris (Espai Gardenyes de la Casa Orlandai) en interacció amb l’alumnat i incorporant-se a les entitats de barri. Suport a la integració de persones amb malaltia mental i a la cohesió social.

Projecte: Iguals a l’escola - iguals a la feina
Entitat: FCPC - Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral
Resum: 
Projecte de formació i sensibilització de les persones amb paràlisi cerebral dirigit a infants i joves de 3 a 18 anys.
Donar visibilitat i fer valer les capacitats de les persones amb paràlisi cerebral.

Projecte: Infants TEA a l’escola ordinària
Entitat: Fundació PRESME
Resum:
 Formació sobre trastorn de l’espectre autista dirigit a pares-mares-mestres i altres professionals relacionats a través de dos seminaris amb col·laboració d’experts en la matèria.
Sensibilització i comprensió del trastorn de l’espectre autista en el context familiar, educatiu, social i sanitari.

Projecte: Innova OP: Nou Projecte educatiu Octavio Paz
Entitat:  Escola Octavio Paz
Resum:
Projecte de transformació pedagògica de l’Escola Octavio Paz en el marc del programa d’innovació educativa Xarxes pel Canvi, a partir dels trets identitaris de l’escola: l’alumne com a centre de l’aprenentatge (activa i globalitzadora), l’escola on tothom té cabuda (Pluralista i inclusiva), l’escola arrelada i oberta al món (Oberta), l’escola que dialoga, participa i forma part d’una comunitat (participativa).

Projecte: Introducció a la robòtica amb metodologia Lego Serious com a activitat curricular
Entitat: Associació de Pares i Mares d’Alumnes de la Salle Horta (APASOR)
Resum:
 El projecte vol introduir la robòtica al currículum de l’alumnat de cinquè amb la metodologia design thinking i l’anglès com a idioma vehicular, i de manera col·laborativa amb escoles de Dinamarca.

Projecte: Jornades “Bioconstrucció i permacultura, eines de transformació a les escoles”.
Entitat:  El Globus Vermell, associació cultural
Resum:
Organització d’unes jornades en què especialistes de l’àmbit pedagògic, l’ecologia, l’arquitectura i la permacultura del nostre país i d’arreu del món es troben per estudiar models existents i poder dibuixar conjuntament projectes de futur.

Projecte: Juguem! Sensibilització i inclusió
Entitat: JOCVIU Associació
Resum:
 Activitats i propostes de joc per a la sensibilització i la inclusió d’infants d’educació ordinària i educació especial.
Sensibilització/inclusió de nens i nenes, amb o sense discapacitat, que inclou barris d’acció prioritària.

Projecte: Juguem, creixem i aprenem amb la diversitat
Entitat: Oratge Associació
Resum: 
Sensibilització de l’alumnat envers el col·lectiu amb diversitat funcional i les seves realitats.
Crea consciència i respecte pel col·lectiu amb diversitat funcional, amb un grau d’incidència significatiu.

Projecte: La Biblioteca Rosa Sensat
Entitat: Associació de Mestres Rosa Sensat
Resum:
Promoció de propostes educatives promogudes des de la Biblioteca Rosa Sensat per donar suport a mestres i professors però també a famílies i educadors de lleure. 

Projecte: La musicoteràpia i la música, la recerca del benestar d’infants i joves
Entitat: Nexe Fundació Privada
Resum: 
Incorporació de la música en l’activitat ordinària de l’entitat, en l’atenció a infants i adolescents que duu a terme, així com creació d’un taller per als seus avis i àvies. Formació de formadors.
L’objectiu que persegueix el projecte és interessant, però amb poca incidència en el territori.

Projecte: La UB Divulga 2017 La Ciència a l’abast de tothom.
Entitat:  Universitat de Barcelona
Resum:
Projecte que engloba un conjunt coordinat d’activitats organitzades per la unitat de Cultura Científica i Innovació de la UB, entre les quals destaca el Projecte: Camins Infinits, el projecte Toc-Toc i l’ArqueUB.

Projecte: Les AMPA Informades i Formades
Entitat: FAPAES - Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes
Resum:
 Aquest projecte persegueix aconseguir formar les juntes directives de les AMPA en tots els aspectes que són necessaris per a la gestió de l’associació. D’aquesta manera, es vol apoderar les associacions i donar-los eines per a una tasca més eficaç en benefici de la comunitat educativa.

Projecte: Llengua i lleure educatiu per a joves nouvinguts
Entitat: Associació Sociocultural La Formiga
Resum:
 Projecte adreçat a població nouvinguda immigrant (joves i les seves famílies) per afavorir-ne l’adaptació i la inclusió en el sistema educatiu i en la nova societat d’acollida.
Promou la inclusió social i la igualtat d’oportunitats entre els grups més vulnerables de persones nouvingudes.

Projecte: L’impacte de l’educació no formal en els processos d’aprenentatge formals
Entitat: Fundació Escolta Josep Carol
Resum:
 Projecte que busca promoure la recerca educativa i saber quin impacte educatiu té participar de les associacions juvenils educatives no formals. Impacte del moviment escolta en el procés de creixement dels seus membres.
Recerca sobre l’impacte que tenen les propostes educatives de les associacions educatives de base voluntària a BCN: creixement educatiu

Projecte: Mapeig d’experiències d’educació comunitària per a l’èxit educatiu en zones socialment desfavorides
Entitat:  Universitat Autònoma de Barcelona
Resum:
 El projecte de recerca-acció té com a finalitat construir coneixement al voltant de l’educació comunitària i l’èxit educatiu, i incideix específicament en l’anàlisi dels factors condicionants de l’èxit educatiu per fomentar l’acció educativa comunitària com a eina d’innovació educativa a la ciutat.Es pretén construir coneixement al voltant de l’educació comunitària i l’èxit educatiu i s’insisteix específicament en l’anàlisi dels factors condicionants de l’èxit educatiu.

Projecte: Mòdum, mentoria social per a l’èxit educatiu
Entitat: Associació Educativa Integral del Raval
Resum:
 Planteja una mentoria educativa per a 25 joves de 15 a 20 anys en risc d’exclusió social del barri del Raval. Proposa accions conjuntes amb diversos agents del territori per assegurar l’èxit educatiu i evitar l’abandonament escolar. Proposa mecanismes per avaluar els resultats i el seu impacte.
Projecte absolutament en línia amb l’objectiu municipal de treballar per la igualtat d’oportunitats educatives als barris d’actuació prioritària.

Projecte: Museu Ambulant als Hospitals
Entitat: Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Resum:
 El Museu de Ciències Naturals de Barcelona es vol projectar com una plataforma de divulgació educativa per a la comunitat. És per aquest motiu que ha ideat aquest projecte que té per finalitat acostar el Museu i la Ciència als infants i joves hospitalitzats de llarga durada a partir de materials didàctics i biològics adaptats. 

Projecte: Omplim de vida els espais oberts (el pati i el carrer)
Entitat: AMPA Fort Pienc
Resum:

Apropar els infants a espais oberts i quotidians i que els espais siguin generadors d’aprenentatge, d’una banda, habilitant el pati de l’escola amb material lúdic i educatiu i, de l’altra, prenent consciència de la importància de l’espai públic. Es farà mitjançant un panell evolutiu per experimentar i crear configuracions lúdiques i creatives destinat a cicle infantil, i un paquet de literatura infantil per afavorir el plaer per la lectura.

Projecte: Orquestra Infantil de Barcelona
Entitat: Ut Música Associació Cultural
Resum:

Oferir un espai orquestral infantil, amb estadis previs i posteriors, que simultàniament comporti un nou model d’ensenyament musical basat en la pràctica i l’execució de projectes oberts en col·laboració amb altres entitats educatives, culturals i socials.

Projecte: Orquestra integrada
Entitat: Associació ARTransforma
Resum:

Nova edició del projecte “Orquestra integrada”, formada per joves músics amb i sense discapacitat. El projecte és el resultat d’un procés educatiu, creatiu i fonamentalment inclusiu.

Projecte: Per una escola inclusiva i millor
Entitat: Associació Àgora. Escola de Persones Adultes La Verneda - Sant Martí
Resum:
Projecte que té per finalitat millorar les eines de programació i avaluació dels cursos que es realitzen a l’escola i fer seguiment de casos específics que necessitin reforç.

Projecte: Person-Bcn
Entitat:  Asociación No al Acoso Escolar. Stop Bullying!
Resum:
Projecte integral psicosocial dirigit a infants i adolescents que pateixen assetjament (bullying) o maltractaments físics psicològics o socials per la seva condició sexual. S’ofereix orientació i assessorament i assistència psicològica. Destaca la creació d’un grup terapèutic per als infants i joves i també per als pares.

Projecte: Prevenció i atenció pel que fa a les situacions de risc social d’infants i adolescents
Entitat: Fundación Soñar Despierto
Resum:
Promoció de la integració d’infants tutelats per l’Administració en situació de risc d’exclusió social a partir del treball de voluntaris que fan el reforç escolar i activitats extraescolars setmanals o de cap de setmana.

Projecte: Programa Educació Audiovisual - Alfabetització Mediàtica
Entitat:  Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya - TAC
Resum:
Programa educatiu que consta d’un conjunt d’eines educatives i comunicatives basades en la investigació i l’anàlisi audiovisual, que pretén incidir en l’àmbit educatiu, sobre els avantatges i inconvenients dels efectes de la tecnologia a l’educació o l’impacte de l’ús de les tecnologies sobre el cervell depenent de l’edat dels alumnes. 

Projecte: Projecte 5+1: est. Multisensorial
Entitat: AMPA Col·legi Paideia

Resum: Proposta educativa amb activitats i dinàmiques sensorials i psicomotrius per promoure la plena inclusió de l’alumnat al centre.  

Projecte: Projecte de formació i circ social
Entitat: Associació Bidó de Nou Barris
Resum:
 A través d’una proposta pedagògica en circ social, el projecte pretén estimular la creativitat i promoure les aptituds socials de la persona participant. La formació es fa en el circ i hi participen els infants o joves mateixos; resulta ser una oferta integral en la qual poden millorar i desenvolupar les facultats relatives a la representació i la presentació: l’habilitat, la coordinació motriu i la motricitat, la creativitat i la fantasia, i la cooperació i la comunicació.

Projecte: Projecte de música
Entitat: Escola Pere Vila
Resum:
 Aconseguir que la música formi part del dia a dia de les noies i els nois a l’escola treballant les diverses àrees i intentat que, gràcies al treball musical, els alumnes utilitzin el llenguatge artístic, sensorial i emocional per desenvolupar les seves capacitats i competències.
Així mateix vol aconseguir també que les noies i els nois de l’escola gaudeixin de la música i que aquesta sigui afavoridora per als coneixements, els aprenentatges i les relacions afectives dels alumnes d’aquest centre educatiu.

Projecte: Projecte del cicle d’activitats comercials Mercat Solidari
Entitat: Institut Lluïsa Cura
Resum:
 Projecte que té per objectiu posar en pràctica, mitjançant l’organització d’un mercat solidari, els continguts apresos en el mòdul de síntesi del cicle d’activitats comercials de l’alumnat del grau de cicle mitjà del cicle formatiu de la família d’activitats comercials. 

Projecte: Projecte artístic d’innovació per a l’alumnat d’ESO i el professorat.
Entitat: Institut Moisès Broggi
Resum:

Proposa diverses accions per donar continuïtat a allò que el projecte Magnet ha aportat al centre. Planteja un projecte global de centre amb actuacions específiques per a cada nivell i matèria. Dona contingut al canvi de dinàmica i d’oferta educativa iniciat el curs 2011-12 en aquest centre.
Planteja un projecte global de centre per fer que la pràctica artística sigui el fil conductor de l’acció educativa del centre.

Projecte: Projecte Mithra
Entitat:  Obinso, Associació Obres d’Integració Social
Resum:
Aquest projecte té per objectiu combatre la bretxa digital entre la població més vulnerable tot promovent la integració social a través de les TIC.

Projecte: Projecte musical Els Llorers
Entitat: Associació cultural i social l’EM i JPC
Resum:

El projecte pretén utilitzar la música com a eina transversal per millorar la cohesió i la millora de l’aprenentatge de l’alumnat, i provocar així una millora en l’èxit educatiu. La música s’entén com a mitjà de comunicació i d’expressió intercultural, dirigida a totes les persones que no hi poden tenir accés; s’intenta fer-ne partícips els col·lectius de persones en risc d’exclusió social, per causa de la seva situació social, econòmica o cultural, afavorint aspectes de desenvolupament personal i augment de l’autoestima i buscant objectius comuns amb les entitats i el barri en general.

Projecte: Projectes adreçats a entitats socials i educatives per treballar a un barri
Entitat: Fundació ACIS. Escola Artur Martorell
Resum:

Millora de l’equitat en l’educació dels nens i nenes del barri de Can Baró,
Una equitat real per a tot l’alumnat, amb prioritat en els que tenen necessitats educatives especials derivades de situacions socioeconòmiques.

Projecte: Projecte Cultural Pau Claris
Entitat: Institut Pau Claris
Resum:
 El projecte es justifica pel baix nivell socioeconòmic mitjà de l’alumnat del centre, que fa que aquest projecte sigui l’única possibilitat que assisteixin a determinades activitats culturals. Es proposa un seguit d’activitats culturals i celebracions tradicionals en horari lectiu i per a tot l’alumnat.

Projecte: Projectes educatius oberts
Entitat: Ut Música Associació Cultural
Resum:
 Crear i desenvolupar col·lectivament projectes musicals transversals i conjunts entre institucions d’àmbits educatius diversos mitjançant obres de nova composició que utilitzin la música transversalment, com a element formatiu aglutinador de la dimensió cognitiva, emocional i social, i integrin art, cultura, educació i societat en un tot.

Projecte: Projecte educatiu “Som-hi!”
Entitat: Fundació Migra Studium
Resum:

Acompanyar els infants del barri Gòtic en risc d’exclusió social i amb dificultats d’aprenentatge, i oferir-los suport en els processos educatius dels centres educatius i un espai de convivència i de lleure, a fi de reforçar els seus processos de creixement i d’adquisició d’hàbits de vida saludable, a banda de potenciar la participació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills i filles.

Projecte: Promoció d’activitats esportives, culturals i educacionals
Entitat: AFA Escola Pare Poveda
Resum:
 El projecte vol posar a disposició de les famílies un ventall d’activitats fora de l’horari lectiu que puguin complementar la seva educació. Són activitats culturals, esportives i educacionals complementàries que han de poder arribar a totes les famílies del centre. A més, les activitats pretenen afavorir la conciliació laboral familiar.

Projecte: Promoció de la llengua anglesa al menjador
Entitat: AMPA de l’Escola Turó del Cargol
Resum:
 Aquest projecte introdueix la llengua anglesa durant l’hora del menjador en incorporar un monitor de llengua anglesa a l’equip de menjador habitual. Amb aquesta nova experiència es pretén:

  • Impulsar l’ús de la llengua anglesa en situacions quotidianes i augmentar el recurs lingüístic dels infants.
  • Estendre aquesta possibilitat a la major part dels infants del centre, sense que suposi un cost addicional per a les famílies.
  • Afavorir la percepció lúdica de l’estudi i l’ús d’una llengua.

Projecte: Psicomotricitat en família
Entitat: ASPANIAS - Associació de pares de persones amb retard mental
Resum:
Psicomotricitat en família (grups reduïts en caps de setmana).

Projecte: Recerca educativa en clau de gènere als patis escolars
Entitat: Associació CoeducAcció
Resum:
Estudi de gènere sobre els espais exteriors dels equipaments escolars a partir del buidatge i les dades recollides per l’Entitat en diverses observacions de patis escolars. La recerca parteix de la hipòtesi que l’actual disseny dels patis escolars permet poc la varietat de jocs i promociona el joc segregat i reprodueix els models hegemònics de gènere.

Projecte: Reforç escolar a infants en risc d’exclusió social i apoderament familiar
Entitat: Associació Narinan Projecte Social Familiar
Resum:
Oferir reforç escolar a infants en situació de vulnerabilitat social i a les seves famílies de nou barris, apoderant les famílies per una parentalitat i maternalitat positives.

Projecte: Sala Gori-Gori, un espai de debat per a una educació transformadora i inclusiva
Entitat: Associació per la Criança Compartida Famílies en Joc
Resum:

Construir un espai de debat i reflexió multidisciplinari que apropi, a la ciutadania de Barcelona, una visió de l’educació transversal, integradora i cohesionadora socialment, amb la potenciació del treball en xarxa i l’impuls de la participació de la comunitat educativa i la corresponsabilitat de famílies i col·lectius professionals, i amb una oferta de recursos de caràcter prou
Divers com per ser vàlids en tots els àmbits educatius: les llars, la família, la societat i els centres educatius.

Projecte: Seminaris d’aproximació de la bici al món educatiu
Entitat: Biciclot, SCCL
Resum:
 Projecte per a la formació teòrica i pràctica de conducció de la bicicleta en el medi urbà, com mitjà de transport segur i sostenible, dirigit a docents i professorat de centres educatius de Barcelona. Comunicació a través de PAE. No especifica els centres educatius amb els quals es treballarà.
Sensibilització, educació i formació per la mobilitat sostenible.

Projecte: Servei comunitari amb perspectiva de gènere
Entitat: Plataforma contra les violències de gènere
Resum:
Promoció d’actuacions per implicar la ciutadania en la lluita per la construcció d’una Barcelona educadora, inclusiva i més igualitària i lliure de violència masclista. Es treballen accions de sensibilització i prevenció, a partir de la metodologia d’aprenentatge i servei amb l’alumnat de l’Escola d’Adults Pegaso i l’Institut Milà i Fontanals. 

Projecte: Servei d’educació afectiva i atenció en casos de dependència emocional
Entitat: Associació GAEDE
Resum:
 Sessions de teràpia individual/grupal per treballar les relacions de dependència.
Treballen les configuracions emocionals disfuncionals per tal de millorar la qualitat de les relacions.

Projecte: Sexeduca: acompanyament i formació en l’àmbit de la sexualitat per a tota la comunitat
Entitat: AMPA de l’Escola dels Encants
Resum: 
Aquest projecte vol donar resposta a les necessitats ja detectades de formació i informació, en tota la comunitat educativa, en l’àmbit de la salut sexual des d’una perspectiva de drets i un enfocament de gènere. Totes les accions formatives es basen en una metodologia participativa que parteix de les necessitats expressades pel grup mateix per proposar preguntes generadores que promoguin la reflexió i la interiorització dels conceptes i els continguts que s’hi treballen.

Projecte: Siklavipen Savorença
Entitat: Fundació Privada Pere Closa
Resum:
 Projecte de caràcter socioeducatiu que cerca l’èxit educatiu dels infants i joves d’ètnia gitana des de diferents vessants: la normalització educativa de l’alumnat en les diferents etapes educatives, l’èxit acadèmic i la promoció de la interculturalitat i la igualtat d’oportunitats. 

Projecte: Socialització de llibres
Entitat: Associació de Mares i Pares del CEIP Pit Roig
Resum
 Projecte per continuar la socialització dels llibres de text que es va iniciar el curs 2006-2007 en disposar d’un ajut econòmic. Es proposa ampliar-lo amb l’adquisició d’altres recursos educatius i disminuir el cost que actualment suposa per a les famílies.
Projecte que proposa la socialització del material educatiu, com a reforç del currículum i educant en la sostenibilitat.

Projecte: Som-hi
Entitat: Fundació Privada Ficat
Resum:
Projecte educatiu que es basa en intervencions grupals amb joves dins del curs d’acollida en centres penitenciaris. Dona a conèixer els seus drets i deures dins la presó i analitza la seva condició legal.

Projecte: Suport a les AMPAs a través de l’apoderament de famílies d’alumnes nouvinguts a l’aula
Entitat:  Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL)
Resum:
La CAL posa a disposició dels centres educatius i de les seves famílies eines lingüístiques de suport per als pares i les mares d’infants nouvinguts perquè els puguin acompanyar en les tasques escolars i d’aquesta manera garanteixin l’èxit escolar dels fills i les filles. 

Projecte: Tallers a les escoles
Entitat: Castellers del Poble-sec
Resum:

Organització de tallers de castellers a centres escolars en horari extraescolar, per fomentar el coneixement de la cultura castellera, incidir en l’arrelament de joves nouvinguts, promoure la igualtat de gènere i crear xarxa de barri.
Planteja tallers de castellers a centres escolars per treballar temes de col·laboració entre l’alumnat i fer xarxa de barri.

Projecte: Tallers ambientals
Entitat: Femarec, SCCL
Resum:
 Tallers de reciclatge de paper i educació per a la sostenibilitat que ofereix un centre especial de treball de persones amb malaltia mental a infants d’educació primària de vuit centres del districte de Sant Martí. No presenten acord signat amb els centres educatius.
Projecte per a la prevenció de l’exclusió de persones amb malaltia mental i per a la cohesió social, alhora que fomenta la sostenibilitat.

Projecte: Tallers de sensibilització
Entitat:  Progat Catalunya
Resum:
Projecte de defensa dels animals i la convivència dirigit a infants i joves que pretén, entre altres objectius, millorar la tinença d’animals dins les famílies i la convivència en espais públics i privats. 

Projecte: Teràpia artística i musicoteràpia
Entitat: ASPANIAS - Associació de pares de persones amb retard mental
Resum:

Intervenció i atenció a infants amb diversitat funcional mitjançant disciplines artístiques.

Projecte: Territori EDU
Entitat: Martinet Solidari
Resum: 
Planteja accions de formació per a dones nouvingudes, joves, persones grans, d’ètnia gitana, etcètera, per millorar les seves competències i l’educació per la democràcia. Tallers, xerrades, espais d’informació i orientació i derivacions a altres agents comunitaris del territori.
Projecte de formació al llarg de la vida que vol disminuir les desigualtats en col·lectius de persones adultes del barri del Besòs.

Projecte: Ubuntu Aprenem Junts
Entitat: Associació In Via
Resum:
Projecte Aprenem a les Escoles, en el qual es promou una atenció global als infants, adolescents, joves i a les seves famílies. A través del suport educatiu i el reforç escolar als fills, s’orienta els pares i les mares i els referents, especialment quan hi ha risc d’exclusió social per evitar les desigualtats de quedar-se fora del sistema escolar.

Projecte: Un mon d’artistes
Entitat: La Casa Amarilla Asociación Cultural
Resum: 
Projecte per dur a terme activitats artístiques en centres educatius en “l’àmbit formal” i amb la comunitat educativa, per treballar la creativitat, la inclusió, el gènere, la cohesió social, etcètera. Es dissenya el programa d’acord amb les necessites detectades pel centre, el barri, etcètera.
Projecte artístic, innovador, amb interacció amb el territori.

Projecte: Vil·la Teca
Entitat:  Associació Educativa XERA
Resum:
Intervenció Educativa de promoció de la lectura dirigit als infants i adolescents del Centre d’Educació Especial Vila Joana, que té per objectiu difondre, mitjançant la literatura, el respecte a la diversitat, la perspectiva de gènere i el foment de la interculturalitat.

Projecte: Vull aprendre
Entitat: Associació Educativa Tropezando con Suerte
Resum:
Projecte ubicat al districte de Nou Barris que pretén donar suport educatiu a infants que es troben en risc d’exclusió social. Aquesta activitat es porta a terme junt amb diferents escoles del districte en horari extraescolar.

Projecte: II Jornada Dona i Escacs.
Entitat:  Peona i Peó, Club d’Escacs
Resum:
Organització d’un congrés sobre la igualtat de gènere i els escacs, amb conferències, tallers i altres activitats al voltant dels escacs i el paper de les dones, el masclisme i els rols de gènere.

Projecte: XIII Jornada d’Animació Sociocultural i Turística de Catalunya
Entitat: Institut Salvador Seguí
Resum:
Organització, a càrrec de l’alumnat i el professorat del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació Sociocultural i Turística de l’Institut Salvador Seguí, de les Jornades Anuals d’Animació Sociocultural i Turística de Catalunya amb l’objectiu d'oferir diverses activitats formatives i lúdiques durant tot el dia.

Projecte: 1,2,3 Acció i Moviment
Entitat: Associació Pequitos
Resum:
Formacions per a mestres d’activitat física o tutors de grup sobre expressió corporal per fomentar la cohesió grupal i la inclusió. 

Projecte: 3035 - La mirada (Fase 2), innovació i recerca per a la millora del desenvolupament cognitiu i comunicatiu d’infants amb pluridiscapacitat
Entitat: Nexe Fundació Privada
Resum:
 Projecte tecnològic innovador per a infants amb pluridiscapacitat de 0 a 6 anys.
Eina innovadora per valorar les capacitats d’infants molt afectats neurològicament.

Projecte: 4503 - Suport a les AMPA dins el pla de barris
Entitat: FaPaC - Federació de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya
Resum:

Projecte que facilita suport, assessorament i seguiment a juntes d’AMPA en barris d’intervenció prioritària del Pla de barris, perquè esdevinguin agents actius dels seus barris.
Pretén impulsar iniciatives de suport, assessorament i seguiment a les juntes d’AMPA de centres educatius de màxima complexitat.

 

Col right

Compartiu aquest contingut