Subvencions IMEB

Col left

Des de l’any 2017, l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona s’ha incorporat a aquesta convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona amb la voluntat i objectiu de potenciar els projectes i entitats de la ciutat que treballen per la recerca educativa i la innovació, el lleure de base comunitària, les accions educatives com a acció social per afavorir l’equitat, l’educació al llarg de la vida, etc.

Atorgades l'any 2017:

Projecte: Educació artística i cultural amb dansa
Entitat: Associació Artística i Cultural Sudansa
Resum:
 Projecte de desenvolupament de pràctiques coreogràfiques a les escoles infantils i de primària de la ciutat, en el qual treballen conjuntament una companyia professional de dansa amb una centre educatiu. Aquest treball conjunt permet afavorir la descoberta de processos de composició artística i el moviment. 

Projecte: Espai comunitari de formació permanent: procés participatiu
Entitat: Associació Cultural i Educativa Formes
Resum:
 Projecte que s’emmarca en el dret a l’educació al llarg de la vida i que pretén impulsar un procés participatiu per definir el futur Espai Comunitari de Formació Permanent de Sants-Montjuïc. Es tracta d’un projecte de formació de persones adultes, flexible, accessible, públic i de gestió comunitària. 

Projecte: Escola literària
Entitat: Associació Tantàgora Serveis Culturals
Resum:
 Programa d’innovació educativa de caire literari i artístic destinat a escoles bressol municipals, escoles de primària i instituts, que pretén millorar l’aprenentatge lector, augmentar la sensibilitat cultural i millorar l’èxit acadèmic, tot proporcionant recursos, formacions i accions a favor del llibre, la literatura, la lectura i les arts. 

Projecte: Connectem amb...
Entitat: Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Resum:
 El Museu de Ciències Naturals de Barcelona es vol projectar com una plataforma de divulgació educativa per a la comunitat. És per aquest motiu que ha ideat aquest projecte adreçat a les escoles del districte de Sant Martí, que té per finalitat acostar les exposicions temporals a l’alumnat mitjançant un llenguatge diferent al científic, com la il·lustració, la fotografia o el relat. Enguany es treballa l’exposició "Spinosaurus, el gegant perdut del Cretaci". L’activitat es conclou amb una exposició dels treballs realitzats pels alumnes participants que té lloc el museu i, de forma itinerant, a les escoles. 

Projecte: El Niu Volant
Entitat: Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Resum:
 El Museu de Ciències Naturals de Barcelona es vol projectar com una plataforma de divulgació educativa per a la comunitat. És per aquest motiu que ha ideat aquest projecte que té per finalitat acostar la ciència a la petita infància mitjançant la recreació de l’espai El Niu de Ciència a les escoles. El Niu és un espai pioner del museu que està dedicat als més petits (0-6 anys) i que té com a objectiu promoure la ciència i, sobretot, gaudir-ne a través de la descoberta, l’activitat espontània i el joc.

Projecte: Museu Ambulant als Hospitals
Entitat: Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Resum:
 El Museu de Ciències Naturals de Barcelona es vol projectar com una plataforma de divulgació educativa per a la comunitat. És per aquest motiu que ha ideat aquest projecte que té per finalitat acostar el Museu i la Ciència als infants i joves hospitalitzats de llarga durada a partir de materials didàctics i biològics adaptats. 

Projecte: Festa del sisè aniversari de "Vincular x educar" 
Entitat: Escola Francesc Macià
Resum:
 Aquest projecte té per objectiu promoure la vinculació de les famílies amb l’escola i l’entorn. Per fer-ho, promou la seva participació en la celebració del sisè aniversari del projecte "Vincular x educar", una iniciativa de caire comunitari  que afavoreix el procés educatiu dels infants i millora la vinculació de les famílies amb l'escola i les Entitats de lleure educatiu del barri, posant en contacte infants d'una escola amb els esplais i caus del territori.

Projecte: Desigualtats, Educació i Participació a la Ciutat de Barcelona
Entitat: Fundació Ferrer i Guàrdia
Resum:
 Projecte d’acció-participació i innovació que pretén determinar l’impacte que la participació en Entitats d’educació en el lleure pot tenir pel que fa a la disminució de les desigualtats socials i a la millora de les trajectòries acadèmiques d’infants, adolescents i joves, especialment dels que resideixen en barris amb rendes més baixes. 

Projecte: Educafriends, suport psicoeducatiu a persones afectades de TEA
Entitat: Fundació Friends
Resum:
 Projecte que té per finalitat donar suport als joves que tinguin diagnosticat el trastorn d’Asperger (TEA) i que vulguin obtenir algun tipus de titulació educativa a distància. L’Entitat els ofereix acompanyament durant tot el curs, oferint-los suport especialitzat, treballant de forma coordinada amb el tutor o la tutora de referència de l’estudiant per tal de desenvolupar conjuntament els plans individualitzats de formació i les adaptacions necessàries. 

Projecte: Siklavipen Savorença
Entitat: Fundació Privada Pere Closa
Resum:
 Projecte de caràcter socioeducatiu que cerca l’èxit educatiu dels infants i joves d’ètnia gitana des de diferents vessants: la normalització educativa de l’alumnat en les diferents etapes educatives, l’èxit acadèmic i la promoció de la interculturalitat i la igualtat d’oportunitats. 

Projecte: Projecte del cicle d’activitats comercials Mercat Solidari
Entitat: Institut Lluïsa Cura
Resum:
 Projecte que té per objectiu posar en pràctica, mitjançant l’organització d’un mercat solidari, els continguts apresos en el mòdul de síntesi del cicle d’activitats comercials de l’alumnat del grau de cicle mitjà del cicle formatiu de la família d’activitats comercials. 

Projecte: Suport a les AMPAs a través de l’apoderament de famílies d’alumnes nouvinguts a l’aula
Entitat:  Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL)
Resum:
La CAL posa a disposició dels centres educatius i de les seves famílies eines lingüístiques de suport per als pares i les mares d’infants nouvinguts perquè els puguin acompanyar en les tasques escolars i d’aquesta manera garanteixin l’èxit escolar dels fills i les filles. 

Projecte: 1,2,3 Acció i Moviment
Entitat: Associació Pequitos
Resum:
Formacions per a mestres d’activitat física o tutors de grup sobre expressió corporal per fomentar la cohesió grupal i la inclusió. 

Projecte: Amb èxit! Escola Vida Montserrat ACIDH
Entitat: Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà (ACIDH)
Resum:
Potenciar les habilitats  i oferir els suports adequats per a la millora dels aprenentatges bàsics a infants i joves amb capacitat intel·lectual límit i discapacitat intel·lectual lleu.

Projecte: Cicle Gènere, Educació i Criança
Entitat: Etnologia. Antropologia per a la transformació social.
Resum:
Foment i realització de recerques, estudis i informes, així com campanyes de sensibilització, accions educatives, formatives, divulgatives i de transferència de coneixement que promoguin els valors d’una societat més inclusiva i diversa a partir de la teoria i pràctica de l’antropologia i la visió de gènere i interseccional. Al cicle Gènere, Educació i Criança s’aborda l’impacte dels estereotips i les desigualtats de gènere i està dirigit a tota la comunitat educativa.

Projecte: Colònia d’Educació Especial amb Greencare
Entitat: Associació Agricultura Terapèutica Auró
Resum:
Colònies de lleure per a infants i joves amb necessitats educatives especials. Amb l’aplicació de la metodologia Green Cares en entorns totalment accessibles.

Projecte: Connecta - Educació i Cultura
Entitat: Amics de la UNESCO de Barcelona
Resum:
Organització d’activitats educatives, culturals i lúdiques per promoure la convivència ciutadana i intercultural i afavorir la integració de les persones nouvingudes, especialment d’infants i joves.

Projecte: Formació i reforç escolar
Entitat: Bona Voluntat en Acció
Resum:
Programa de capacitació educativa i d’habilitats personals dins del treball integral que porta a terme l’Entitat.

Projecte: Formació de mestres per la innovació educativa
Entitat: Associació de Mestres Rosa Sensat
Resum:
Formació per a mestres sobre innovació educativa incloses a les escoles de tardor i hivern de l’Entitat (amb treballs grupals, sessions de debat participatiu i organització de visites de caire pedagògic a centres europeus de referència).

Projecte: La Biblioteca Rosa Sensat
Entitat: Associació de Mestres Rosa Sensat
Resum:
Promoció de propostes educatives promogudes des de la Biblioteca Rosa Sensat per donar suport a mestres i professors però també a famílies i educadors de lleure. 

Entitat: AMPA Col·legi Paideia
Projecte: Projecte 5+1: est. Multisensorial
Resum:
Proposta educativa amb activitats i dinàmiques sensorials i psicomotrius per promoure la plena inclusió de l’alumnat al centre.  

Projecte: Servei comunitari amb perspectiva de gènere
Entitat: Plataforma contra les violències de gènere
Resum:
Promoció d’actuacions per implicar la ciutadania en la lluita per la construcció d’una Barcelona educadora, inclusiva i més igualitària i lliure de violència masclista. Es treballen accions de sensibilització i prevenció, a partir de la metodologia d’aprenentatge i servei amb l’alumnat de l’Escola d’Adults Pegaso i l’Institut Milà i Fontanals. 

Projecte: Prevenció i atenció pel que fa a les situacions de risc social d’infants i adolescents
Entitat: Fundación Soñar Despierto
Resum:
Promoció de la integració d’infants tutelats per l’Administració en situació de risc d’exclusió social a partir del treball de voluntaris que fan el reforç escolar i activitats extraescolars setmanals o de cap de setmana.

Projecte: Ubuntu Aprenem Junts
Entitat: Associació In Via
Resum:
Projecte Aprenem a les Escoles, en el qual es promou una atenció global als infants, adolescents, joves i a les seves famílies. A través del suport educatiu i el reforç escolar als fills, s’orienta els pares i les mares i els referents, especialment quan hi ha risc d’exclusió social per evitar les desigualtats de quedar-se fora del sistema escolar.

Projecte: Som-hi
Entitat: Fundació Privada Ficat
Resum:
Projecte educatiu que es basa en intervencions grupals amb joves dins del curs d’acollida en centres penitenciaris. Dona a conèixer els seus drets i deures dins la presó i analitza la seva condició legal.

Projecte: Bullying Altas Capacidades
Entitat: Asociación No Al Acoso Escolar, Stop Bullying.
Resum:
Projecte d’investigació del l'assetjament escolar (bullying) d’infants i joves amb altes capacitats.

Projecte: Reforç escolar a infants en risc d’exclusió social i apoderament familiar
Entitat: Associació Narinan Projecte Social Familiar
Resum:
Oferir reforç escolar a infants en situació de vulnerabilitat social i a les seves famílies de nou barris, apoderant les famílies per una parentalitat i maternalitat positives.

Projecte: Recerca educativa en clau de gènere als patis escolars
Entitat: Associació CoeducAcció
Resum:
Estudi de gènere sobre els espais exteriors dels equipaments escolars a partir del buidatge i les dades recollides per l’Entitat en diverses observacions de patis escolars. La recerca parteix de la hipòtesi que l’actual disseny dels patis escolars permet poc la varietat de jocs i promociona el joc segregat i reprodueix els models hegemònics de gènere.

Projecte: Casal professional: lleure i reforç amb orientació professional
Entitat: Impulsem SCCL
Resum:
Oferir un espai alternatiu durant les vacances escolars a joves de 12 a 18 anys en què els objectius s’orientin cap al reforç educatiu per afavorir l’èxit escolar mitjançant un programa d’orientació professional, que vinculi professions artesanes amb continguts curriculars i generi vincles entre l’entorn educatiu, social i familiar.

Projecte: Caçadors d’Històries del Futur: cocreant ciutadania a través de l’storytelling
Entitat: Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya
Resum:
Projecte de recerca de la Universitat Oberta de Catalunya en què s’experimenta amb tècniques d’storytelling participatives. En aquest projecte, en el qual han col·laborat tres centres educatius de la ciutat de Barcelona: L’Escola Ramon Llull, l’Institut Juan Manuel Zafra i l’Escola La Salle Gràcia, es proposa dissenyar, desenvolupar i implementar una experiència narrativa de ficció que permeti abordar temes relacionats amb la sostenibilitat, el coneixement de l’altre i el medi ambient.

Projecte: Per una escola inclusiva i millor
Entitat: Associació Àgora. Escola de Persones Adultes La Verneda - Sant Martí
Resum:
Projecte que té per finalitat millorar les eines de programació i avaluació dels cursos que es realitzen a l’escola i fer seguiment de casos específics que necessitin reforç.

Projecte: Acompanyament a les AMPAs de Barcelona
Entitat: FAPAC, Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya
Resum:
Projecte de suport a les AMPAs de Barcelona mitjançant la dinamització i les formacions.

Projecte: Vull aprendre
Entitat: Associació Educativa Tropezando con Suerte
Resum:
Projecte ubicat al districte de Nou Barris que pretén donar suport educatiu a infants que es troben en risc d’exclusió social. Aquesta activitat es porta a terme junt amb diferents escoles del districte en horari extraescolar.

Projecte: Person-Bcn
Entitat:  Asociación No al Acoso Escolar. Stop Bullying!
Resum:
Projecte integral psicosocial dirigit a infants i adolescents que pateixen assetjament (bullying) o maltractaments físics psicològics o socials per la seva condició sexual. S’ofereix orientació i assessorament i assistència psicològica. Destaca la creació d’un grup terapèutic per als infants i joves i també per als pares.

Projecte: Programa Educació Audiovisual - Alfabetització Mediàtica
Entitat:  Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya - TAC
Resum:
Programa educatiu que consta d’un conjunt d’eines educatives i comunicatives basades en la investigació i l’anàlisi audiovisual, que pretén incidir en l’àmbit educatiu, sobre els avantatges i inconvenients dels efectes de la tecnologia a l’educació o l’impacte de l’ús de les tecnologies sobre el cervell depenent de l’edat dels alumnes. 

Projecte: Tallers de sensibilització
Entitat:  Progat Catalunya
Resum:
Projecte de defensa dels animals i la convivència dirigit a infants i joves que pretén, entre altres objectius, millorar la tinença d’animals dins les famílies i la convivència en espais públics i privats. 

Projecte: Vil·la Teca
Entitat:  Associació Educativa XERA
Resum:
Intervenció Educativa de promoció de la lectura dirigit als infants i adolescents del Centre d’Educació Especial Vila Joana, que té per objectiu difondre, mitjançant la literatura, el respecte a la diversitat, la perspectiva de gènere i el foment de la interculturalitat.

Projecte: Cercavila de Gegantons a les Festes de Santa Eulàlia
Entitat:  AMPA Escola Municipal Arc Iris
Resum:
Activitat lúdica i cultural dirigida als infants i les famílies de l’Escola que té per objectiu donar a conèixer en els diferents actes de districte i de ciutat els gegant de l’Escola Municipal Arc Iris.

Projecte: Els petits també fem esport
Entitat:  Associació de Pares i Mares d’Alumnes de l’Escola Fructuós Gelabert.
Resum:
Promoció d’activitats ludicoesportives dirigides als infants de P3 fora de l’horari escolar. Adaptació d’espais físics de l’equipament escolar i materials adaptats a aquesta franja d’edat.

Projecte: Aprendre a protegir . Educació al llarg de a vida per al professorat.
Entitat:  Fundació Vicki Bernadet
Resum:
Formació del professorat i altres agents educatius de les escoles de primària i secundària de la ciutat de Barcelona en la prevenció, detecció i atenció dels abusos sexuals infantils.

Projecte: FP: tota la informació al servei de les famílies.
Entitat:  Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (FAPAES)
Resum:
Elaboració de vuit càpsules informatives sobre l’FP dirigit a famílies, AMPAs i centres educatius.

Projecte: La UB Divulga 2017 La Ciència a l’abast de tothom.
Entitat:  Universitat de Barcelona
Resum:
Projecte que engloba un conjunt coordinat d’activitats organitzades per la unitat de Cultura Científica i Innovació de la UB, entre les quals destaca el Projecte: Camins Infinits, el projecte Toc-Toc i l’ArqueUB.

Projecte: XIII Jornada d’Animació Sociocultural i Turística de Catalunya
Entitat: Institut Salvador Seguí
Resum:
Organització, a càrrec de l’alumnat i el professorat del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació Sociocultural i Turística de l’Institut Salvador Seguí, de les Jornades Anuals d’Animació Sociocultural i Turística de Catalunya amb l’objectiu d'oferir diverses activitats formatives i lúdiques durant tot el dia.

Projecte: Projecte Mithra
Entitat:  Obinso, Associació Obres d’Integració Social
Resum:
Aquest projecte té per objectiu combatre la bretxa digital entre la població més vulnerable tot promovent la integració social a través de les TIC.

Projecte: El consum d’aigua, tot el que ens cal saber per fer-ne un ús sostenible. Què passa quan obrim l’aixeta?
Entitat:  Grup de recerca F.E.M UB
Resum:
Projecte de conscienciació sobre la conservació dels ecosistemes aquàtics i de biodiversitat a la terra a través del consum domèstic i mitjançant materials didàctics.

Projecte: Jornades “Bioconstrucció i permacultura, eines de transformació a les escoles”.
Entitat:  El Globus Vermell, associació cultural
Resum:
Organització d’unes jornades en què especialistes de l’àmbit pedagògic, l’ecologia, l’arquitectura i la permacultura del nostre país i d’arreu del món es troben per estudiar models existents i poder dibuixar conjuntament projectes de futur.

Projecte: II Jornada Dona i Escacs.
Entitat:  Peona i Peó, Club d’Escacs
Resum:
Organització d’un congrés sobre la igualtat de gènere i els escacs, amb conferències, tallers i altres activitats al voltant dels escacs i el paper de les dones, el masclisme i els rols de gènere.

Projecte: Dret a les Escoles
Entitat:  Iacta Sociojurídica SCCLP
Resum:
Projecte que té per objectiu que infants de cinquè i sisè de primària es familiaritzin amb el món dels dret, tant pel que fa al coneixement dels drets fonamentals i les seves implicacions com al funcionament de l’estat  i les institucions que organitzen la societat, així com la implicació els dret en la nostra vida quotidiana. D’aquesta manera es promou la formació d’una ciutadania plena i s'educa en formes alternatives de prevenció i resolució de conflictes.

Projecte: Expressió artística com a eina per a la igualtat
Entitat:  Associació de Famílies de l'Institut Viladomat
Resum:
Projecte que es desenvolupa de forma tranversal a l'ESO i amb activitats extraescolars que combina la fotografia i el fotoperiodisme amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Fotogràfics.

Projecte: Innova OP: Nou Projecte educatiu Octavio Paz
Entitat:  Escola Octavio Paz
Resum:
Projecte de transformació pedagògica de l’Escola Octavio Paz en el marc del programa d’innovació educativa Xarxes pel Canvi, a partir dels trets identitaris de l’escola: l’alumne com a centre de l’aprenentatge (activa i globalitzadora), l’escola on tothom té cabuda (Pluralista i inclusiva), l’escola arrelada i oberta al món (Oberta), l’escola que dialoga, participa i forma part d’una comunitat (participativa).

Projecte: Biblioteca Oberta al Barri
Entitat:  Escola Coves d’en Cimany
Resum:
Manteniment de l’obertura de la biblioteca al barri.

Col right

Compartiu aquest contingut