XXII Audiència Pública als nois i noies: Barcelona Ciutat Refugi

L’Audiència Pública als nois i noies de Barcelona és una forma de participació, a través de la qual, l’alumnat de 6è de primària, secundària i educació especial, fan propostes a l’Ajuntament de la ciutat. D’aquesta manera, la ciutat dóna veu als ciutadans i ciutadanes més joves i els permet educar-se en la pràctica de la participació cívica.

Es tracta d’establir uns espais de diàleg i intercanvi d’idees que ajudin els nois i noies a entendre l’avui i fer propostes per al demà. Després d’un procés col·lectiu de reflexió, el jovent presenta les seves conclusions en una audiència pública presidida per l’alcaldessa.

Aquesta activitat potencia la participació dels nois i noies d’aquestes edats, alhora que els ajuda a conèixer els seus drets i deures com a ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

Aquest curs 2016-2017 el tema que es tractarà a la XXII Audiència Pública als nois i noies de Barcelona serà sobre "Barcelona Ciutat Refugi", tema que es treballarà paral·lelament a nivell de districte.

Vídeos

Vídeo resum: Audiència Pública als nois i noies de Barcelona 2016-2017 sobre el pla "Barcelona Ciutat Refugi"
Video Comissió d'Infants de l'Audiència Pública als nois i noies de Barcelona
Rap de l'audiència pública dels nois i noies del Districte de Sant Andreu
Vídeo resum de l'audiència pública dels nois i noies del Districte de Sant Andreu
Reflexions dels estudiants de Sant Martí sobre els refugiats

Enllaços relacionats: 

Resposta a les propostes de la XXII Audiència dels nois i noies "BCN refugi"
WEB DEL PROCÉS: wiki dels alumnes del curs 2016-2017
FLICKR Audiència Pública nois i noies
Wikispaces
Barcelona Ciutat Refugi

Documents d'interès

 Cartell Audiencia Pública (4.51 MB)

 Tríptic Audiència Pública (2.28 MB)

 Dossier per l'alumnat (2.11 MB)

 Dossier pel professorat (3.57 MB)

Compartiu aquest contingut