Consejo Rector

Col left

​​Consejo Rector Institut Municipal d ́Educació

Ima. Sra. Laia Ortíz Castellví, Presidenta de l' IMEB

Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Vicepresidenta de l' IMEB

Im. Sr. Agustí Colom i Cabau, Regidor Grup Municipal BC

Im. Sr. Gerard Ardanuy i Mata, Regidor Grup Municipal CiU

Ima. Sra. Maria Magdalena Barceló Verea, Regidora Grup Municipal C ́s

lma. Sra. Montserrat Benedí i Altés, Regidora Grup Municipal ERC

Ima. Sra. Carmen Andrés Añón, Regidora Grup Municipal PSC

Sra. Miquel Angel Essomba i Gelabert, Comissionat d ́Educació i Universitats

Sr. Valentí Oviedo Cornejo, Gerent de l´ICUB

Sr. Ricard Fernández Ontiveros, Gerent de Drets Socials

Sr. Jordi Sánchez Masip, Gerent de l ́IMSS

Sra. Imma Delgado Álvarez, Representant Grup Municipal PP

Sra. Dori Anglada Gomila, Representant Grup Municipal CUP

Sra. Mireia Giménez Pérez, Representant sindicat CCOO

Sr. Albert Duran García, Representant secció sindical UGT a l'MEB

Sra. Aina Tarabini-Castellani Clemente, Persona de reconegut prestigi en el camp educatiu 

Col right

Compartid este contenido