Esteu aquí

Consell de Barri de l'Esquerra

Els Consells de Barri es van crear com una eina de participació, pròxima i efectiva entre l’administració i la ciutadania, però en els últims anys s’han convertit en un espai més d’informació que de presa de decisions. És per aquest motiu que l'Ajuntament vol repensar aquests consells com uns espais de participació més directa.

Una de les prioritats de l'equip de govern és fomentar una participació activa i proactiva, i en aquest sentit, com ja s'ha expressat públicament algunes vegades, els Consells de Barri són una bona eina que cal actualitzar, donar contingut i dinamitzar.

Per fer‐ho, cal treballar en cada un dels cinc barris que composen el districte de l’Eixample per poder repensar conjuntament -persones polítiques, tècniques i ciutadania (organitzada o no)- com han de ser aquests espais de participació.

Aquí hi trobareu l’espai on seguir aquest procés.