Esteu aquí

Algunes actuacions a la via pública afecten la mobilitat aquest mes d'agost

dv., 28/07/2017 - 08:46

Durant aquest mes d'agost, diversos treballs en la via pública comportaran afectacions importants en la mobilitat. Tingueu en compte els cartells informatius que hi haurà ubicats a la via pública per poder seguir els itineraris de pas alternatiu.

Pavimentació del tronc central de la gran via de les Corts Catalanes, entre la plaça de Tetuan i el carrer de la Marina

Els treballs es desenvoluparan sense afectar les cruïlles ni del carrer de Roger de Flor ni del carrer de la Marina, entre els dies 21 i 27 d’agost del 2017, malgrat que fins al divendres 25 d’agost hi haurà afectacions en un carril de circulació.

Els treballs del cap de setmana de fresat, sanejament i aglomerat es faran per meitats longitudinals, primer actuant al costat muntanya i mantenint dos carrils de circulació en tot moment.

El recorregut dels autobusos que passen per la Gran Via es desviaran pel lateral del costat mar, i la parada de bus de després del carrer de Roger de Flor es trasllada al costat mar de la plaça de Tetuan. La parada d’abans del carrer de Marina es trasllada a una parada provisional al lateral mar.

Cal destacar que durant el cap de setmana es restringeix a tres carrils de circulació la sortida de la plaça de Tetuan cap al costat mar o muntanya (segons el costat on es treballi).

Quan es duguin a terme tasques al costat muntanya de la calçada, s’afectarà el gir a l’esquerra dels carrers de Sicília i la Marina.

Execució d’estructures a la mitjana de la ronda de Dalt, entre les incorporacions i sortides 5 i 6

Pel que fa als treballs d’execució del mur de suport central de l’estructura de coberta de la fase 1 de la ronda de Dalt, comportaran l’ocupació del carril ràpid de les dues calçades del tronc de la ronda de manera permanent.

La implantació es va fer amb tall total de circulació la nit del 19 al 20 de juliol de 2017 (sentit Llobregat, entre la sortida 5 i l’entrada 6) i la nit del 20 al 21 de juliol de 2017 (sentit Besòs entre la sortida 6 i l’entrada 5). Durant el dia queda tancada l’entrada 5 en sentit Llobregat i la 6 en sentit Besòs.

Així mateix, s’ocupa la vorera del costat Llobregat del pont de l’avinguda Jordà i les seves prolongacions en sentit Llobregat, i es deixa lliure per als vianants la vorera del costat Besòs. També s’ocupa la zona de sobreample de la vorera mar – Besòs del passeig de la Vall d’Hebron entre les jardineres i les escales. Els passos de vianants del passeig de la Vall d’Hebron costat Llobregat s’esborren i se senyalitza un itinerari alternatiu.

Al final de l’obra s’aglomerarà tota la calçada en el tram afectat. La desocupació de l’obra es farà per sentits les nits del 9 al 10 i del 10 a l’11 de setembre de 2017.

Pavimentació de la calçada costat Llobregat de la via Augusta, entre la travessera de Gràcia i l’avinguda Diagonal

L’execució d’aquests treballs està prevista entre el 21 i el 27 d’agost de 2017. Fins al dia 25 es desenvolupen els treballs previs amb ocupació del carril de serveis.

El fresat de tota la calçada i els sanejaments es programen per al dia 26 d’agost de 2017, amb tall total de circulació. El desviament dels vehicles provinents de l’avinguda del Príncep d’Astúries es fa per la via Augusta i els carrers de Madrazo i Balmes (excepte veïns i direcció rambla del Prat). El bus pot continuar el seu recorregut fins a la travessera de Gràcia.

Els treballs d’estesa de la capa de rodament i la pintura es faran l’endemà, el dia 27 d’agost de 2017, amb tall total de circulació.

Actuacions prèvies de la reurbanització de l’avinguda del Príncep d’Astúries

Les actuacions prèvies de la reurbanització d’aquesta via comportaran afectacions al carril de servei, del 31 de juliol al 4 d’agost, mentre que del 7 a l’11 d’agost s’afectarà un carril de circulació per habilitar un pas de vianants segur a la calçada.

Carril bicicleta als carrers de París i Londres

La implantació d’un carril bicicleta unidireccional al carrer de París (entre l’avinguda de Josep Tarradellas i el carrer de Balmes) i un altre carril unidireccional al carrer de Londres (entre el carrer d’Aribau i l’avinguda de Josep Tarradellas), que substituirà el carril bidireccional actual de Londres, comportarà afectacions en aquestes dues vies.

Al carrer de París, entre l’avinguda de Josep Tarradellas i el carrer d’Aribau, el carril bici s’implanta al costat muntanya, al carril ràpid existent. Entre els carrers d’Aribau i Balmes, el carril bici s’implanta al carril de servei.

S’han de fer reparacions puntuals de paviment, aglomerat d’algun tram i als xamfrans, creuaments per a semàfors, instal·lació semafòrica i senyalització horitzontal i vertical.

Els treballs que afecten la mobilitat estan previstos entre el dia 21 d’agost i el 10 de setembre de 2017, en el tram entre els carrers d’Aribau i Balmes, en què s’ha de fer ocupació de dos carrils per aglomerar el carril bici i desplaçar el carril de servei a segona posició. Segons la previsió, el dia 10 de setembre de 2017 tot el carril bici del carrer de París es podrà posar en servei.

Alhora, al carrer de Londres, es converteix l’actual carril bici bidireccional en unidireccional, a la mateixa ubicació, sense esborrar la línia central. Bàsicament, només en canvia la senyalització i la semaforització. Es programen els treballs entre el dia 12 i el 21 de setembre de 2017.

Paral·lelament, del 7 d’agost al 24 de novembre de 2017, es desenvolupen els treballs de renovació de la instal·lació completa de l’enllumenat del carrer de Londres, entre el carrer del Comte d’Urgell i l’avinguda de Josep Tarradellas, i del carrer París, entre els carrers de Calàbria i Comte d’Urgell. Es canalitzen les voreres d’aquests trams per renovar el cablejat elèctric, s’instal·len punts de llum nous tipus Eixample amb lluminàries LED i es retiren els punts de llum existents.

Reparació del carril bus del tram del carrer de Còrsega entre els carrers de Girona i Bruc

Els treballs de reparació del carril bus del carrer de Còrsega entre els carrers de Girona i Bruc estan programats entre el 31 de juliol i l’11 d’agost del 2017, i la restricció de carrils de circulació s’inicia abans de la cruïlla amb el carrer de Girona, després de la parada de bus, deixant obert el pas pel carrer de Milà i Fontanals.

Durant el termini de l’actuació es mantenen dos carrils de circulació i es prohibeix l’estacionament nocturn i festiu del carril del costat mar. L’11 d’agost es manté un únic carril de circulació al costat mar.

Execució de carril bicicleta als carrers de Sant Antoni Maria Claret, Indústria i Biscaia

L’execució del nou carril bicicleta als carrers Sant Antoni Maria Claret (entre l’avinguda Meridiana i el carrer de Cartagena), Indústria (entre l’avinguda de Gaudí i el carrer de Biscaia) i Biscaia (entre els carrers de la Indústria i Sant Antoni Maria Claret), amb una longitud total de 3.200 metres, es preveuen del 24 de juliol al 15 d’octubre.

Cal destacar que les implantacions d’obra de cada nou tram es fan de nit i s’ocupen dos carrils de circulació.

Tall total de la ronda de Dalt per renovació de via a la Línia 3 de TMB entre Vallcarca i Canyelles

Per dur a terme aquestes feines és necessari bombejar formigó des de l’exterior a l’interior del túnel, a través dels pous de ventilació.  La implantació està prevista la nit del 21 al 22 d’agost, entre les 24 i les 5 hores, amb tall total de la ronda en sentit Besòs de la ronda, entre la sortida 6 i l’entrada 5.

S’ubica una bomba estàtica de formigó a la vorera esquerra del lateral sentit Besòs de la ronda (ja ocupada per les obres del tronc de la ronda). Els camions de formigó ocupen el carril esquerre del lateral mentre duri el formigonat, i es deixen lliures dos carrils de circulació.

La previsió de formigonat és de tres dies, entre el 25 i el 27 d’agost de 2017, entre les 8 i les 18 hores. El desmuntatge està previst per a la nit del 29 al 30 d’agost, entre les 24 i les 5 hores, amb tall total de la ronda en sentit Besòs de la ronda, entre la sortida 6 i l’entrada 5.

Fora de servei el funicular de Vallvidrera

Com a conseqüència dels treballs, el funicular queda fora de servei entre els dies 31 de juliol i 25 d’agost de 2017.

Les operacions d’extracció i reintroducció es programen els dies 4 i 16 d’agost de 2017, respectivament, entre les 5.30 i les 7 hores. En aquestes franges de temps, s’ocupa la vorera i el carril costat mar per ubicar-hi un camió grua, mantenint pas alternatiu amb senyalització.

 

Obres del col·lector de la rambla de Prim

El desviament de trànsit de la rambla de Prim és necessari per a l’execució del nou col·lector. En l’actualitat, el trànsit provinent de la rambla de Prim muntanya arriba a la rotonda del carrer de Santander per la calçada Besòs, però es proposa anul·lar la rotonda i crear-hi una intersecció (cruïlla). Els dos carrils descendents giraran cap a la dreta a l’altura del carrer de Cantàbria, i un segueix pel carrer de Cantàbria i l’altre gira a esquerra cap a la calçada Llobregat de la rambla de Prim mar.

La calçada Besòs de la rambla de Prim costat mar arriba a la cruïlla amb un carril que pot continuar recte per rambla de Prim o girar a la dreta cap al carrer de Santander. La implantació de la nova fase d’obra es programa per a la nit de l’1 al 2 d’agost de 2017, entre les 3.00 i les 6.00 hores. Aquesta situació durarà aproximadament fins al 31 de desembre de 2017.

Reparació de clavegueram del carrer de la Constitució, entre la rambla de Badal i el carrer de Toledo

Per dur a terme els treballs és necessari ocupar la calçada del costat muntanya, eliminar-ne el sentit Llobregat i desviar-lo pels carrers de Jocs Florals, Constitució, Gavà, Moianès, Gran Via i rambla de Badal.

Es programa l’actuació del 7 d’agost al 8 de setembre del 2017.