Esteu aquí

Consell de Barri de Fort Pienc el 20 de febrer

dijous, febrer 8, 2018 - 12:25

El Consell de Barri és l’òrgan de participació més proper que el veïnat té per poder informar-se i opinar sobre totes les qüestions que afecten la vida del seu barri. Es reuneix com a mínim dos cops l’any, i en les seves sessions es debat sobre els plans, els projectes i les actuacions que tenen lloc al barri, a partir de la informació i les opinions de  totes les persones que hi assisteixen. Els acords i les propostes dels consells de barri es transmeten als òrgans pertinents de l’Ajuntament perquè hi donin resposta.

Els punts de l’ordre del dia seran quatre:

♦ Informacions diverses
. Espai Públic: Obres Alí Bei – Ribes – Sicília
. Transformadors
. Habitatges Alí Bei, 100-102
. Sanitat: CAP Nàpols – Gran Via
. Àrea de gossos parc de l’Estació del Nord
♦ Institut Angeleta Ferrer
♦ Centre de dia Dar Chabab
♦ Torn obert de paraules