Esteu aquí

Lliurament de les llicències de Sant Jordi

dimarts, abril 10, 2018 - 10:00

Les persones que han demanat sol·licitud per muntar una parada de llibres o roses amb motiu de la Diada de Sant Jordi poden recollir les llicències a la sala d'atenció ciutadana de la seu del Districte (c. Aragó, 311), del 10 al 23 d'abril (ambdós inclosos) de dilluns a divendres. Horaris: matí de 9 a 11.30 h i tardes de 15 a 17 h (excepte divendres).

Condicions per a les parades de venda de roses (SJR)

 • La llicència d’ocupació a la Via Pública per a participar en la diada de Sant Jordi haurà d’estar visible en tot moment a la parada. Es recomana per a les llicències enviades per email que s’imprimeixin en color.
 • Únicament s’admet la venda de roses naturals, o be fetes de manera artesanal, sempre respectant la icona de la flor típica de la diada de Sant Jord
 • No s’admet la venda d’altres productes complementaris, tot i que puguin estar relacionats amb la diada, d’una manera o altre. Això inclou tot tipus d’artesania, bijuteria, roba, complements i similars, productes alimentaris (pa de Sant Jordi), regals, així com tampoc fer publicitat comercial.
 • No es podrà instal·lar cap parada abans de les 7:00 h., i la retirada es farà abans de les 23:00 h.
 • El muntatge  de  la  parada  només  permet  ocupar  l’espai  amb  una  tauleta  o mostrador, i en cap cas superant una superfície de 1m x 2m. No s’admet la instal·lació de cap element auxiliar (carpes, tendals, pancartes, etc…).
 • No es pot utilitzar cap element del mobiliari urbà (arbres, bancs, etc…) com a suport de cap dels elements de la parada.
 • La ubicació de la parada haurà de respectar l’adreça que indica l’autorització, i no podrà interferir amb altres ocupacions autoritzades, ni molestar als vianants, garantint en tot moment el trànsit dels mateixos.
 • En cas d’incompliment d’alguna de les anteriors condicions, els agents de l’autoritat poden procedir a la retirada immediata de la parada i imposar, si s’escau, les sancions pertinents. Tanmateix, en qualsevol moment aquestes mesures podran ser modificades a criteri de la Guàrdia Urbana i dels inspectors municipals.

Condicions per a les parades de venda de llibres (SJL)

 • La llicència d’ocupació a la Via Pública per a participar en la diada de Sant Jordi haurà d’estar visible en tot moment a la parada. Es recomana per a les llicències enviades per email que s’imprimeixin en color.
 • Únicament s’admet la venda de llibres i publicacions editorials en qualsevol dels seus formats (paper o digital).
 • No esta permesa la venda d’altres productes complementaris ni de cap tipus de suport ni complement de lectura en cas que les publicacions ofertes siguin en format digital (ordinadors, e-books i altres aparells electrònics).
 • No es podrà instal·lar cap parada abans de les 7:00 h., i la retirada es farà abans de les 23:00 h.
 • El muntatge  de  la  parada  només  permet  ocupar  l’espai  amb  una  tauleta  o mostrador de la longitud autoritzada (amplada màxima 2m.). L’alineació frontal i posterior de les parades serà homogènia entre elles respecte a la vorera.
 • No s’admet la instal·lació de cap tipus de grups generadors. No es pot utilitzar cap element de mobiliari urbà (arbres, bancs, etc…) com a suport de cap dels elements de la parada.
 • La ubicació de la parada haurà de respectar l’adreça que indica l’autorització, i no podrà interferir amb altres ocupacions autoritzades, ni molestar als vianants, garantint en tot moment el trànsit dels mateixos.
 • En els punts de venda on els autors literaris signin les seves obres, caldrà que el titular de la parada gestioni les cues que es puguin formar davant el punt de venda, per garantir el trànsit de la resta de vianants.
 • En cas d’incompliment d’alguna de les anteriors condicions, els agents de l’autoritat poden procedir a la retirada immediata de la parada i imposar, si s’escau, les sancions pertinents. Tanmateix, en qualsevol moment aquestes mesures podran ser modificades a criteri de la Guàrdia Urbana i dels inspectors municipals.