Esteu aquí

Comissions consultives de Districte

Les comissions consultives es creen a efectes informatius i de participació.

Cada Districte, en funció de les seves necessitats i prioritats, en té un nombre determinat, habitualment tres, tot i que se’n poden crear d’especials segons els assumptes que s’hagin de tractar.

Aquestes comissions es reuneixen de manera ordinària abans de la convocatòria de cada Consell de Districte i són obertes a la ciutadania.

Comissió consultiva de via pública, seguretat,mobilitat i serveis municipals

Presidència
Carme Mendez Bota

Membres
Francesc Magriñà Torner (GM BComú-E)
Josep Lluís Soldevila (GM CiU)
Pedro Juan Sánchez Murillo (GM Ciutadans)
Eduard Cuscó Puigdellivol (GM ERC-AM)
Joan Ramón Riera i Alemany (GM PSC-CP)
Alejandro Muñoz Mateos (GM PP)
Roger Bujons i Tomàs (GM CUP-PA)

Comissió consultiva de medi ambient, urbanisme i obres

Presidència
Francesc Magriñà Torner

Membres
Jordi Matas Vilà (GM BComú-E)
Isabel Pallejà (GM CiU)
Paloma Jiménez de Parga (GM Ciutadans)
Jordi Oliver Solà (GM ERC-AM)
Joan Ramón Riera i Alemany (GM PSC-CP)
Alejandro Muñoz Mateos (GM PP)
Roger Bujons i Tomàs (GM CUP-PA)

Comissió consultiva de serveis a les persones i Benestar Social

Presidència
Carme Mendez Bota

Membres
Eulàlia Corbella Cervelló (GM BComú-E)
Cristina Caballer (GM CiU)
Pedro Juan Sánchez Murillo (GM Ciutadans)
Tania Rafí Galindo (GM ERC-AM)
Joan Ramón Riera i Alemany (GM PSC-CP)
Alejandro Muñoz Mateos (GM PP)
Anna Serra Bienvenido (GM CUP-PA)