Esteu aquí

Consell Ciutadà

El Consell Ciutadà del Districte és el màxim òrgan consultiu i de participació del Districte. En formen part representants d’entitats i associacions, dels consells sectorials del districte i dels consells de barri, així com ciutadans a títol individual.

Té com a funcions:

Assessorar el Consell del Districte en la definició de les grans línies de la política i la gestió del districte i generar consens ciutadà sobre aquests mateixos punts. Conèixer i debatre: el Programa d’actuació del districte, les ordenances i els reglaments generals del districte, els pressupostos municipals, els resultats dels indicadors de gestió del districte i els grans projectes del districte. També exerceix la funció de donar suport als consells sectorials i de barri del districte.

Membres

 • Trini Capdevila i Burniol

  Presidenta del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Regidora del Consell Municipal , Presidenta del Districte de l'Eixample

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

  Trini Capdevila i Burniol

  Presidenta del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Regidora del Consell Municipal , Presidenta del Districte de l'Eixample

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

  + -
 • Xavier Mulleres Vinzia

  Regidor adscrit del grup municipal de Grup municipal del Partit Popular - PP

  Xavier Mulleres Vinzia

  Regidor adscrit del grup municipal de Grup municipal del Partit Popular - PP

  + -
 • Francina Vila i Valls

  Regidora adscrita del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CIU

  Francina Vila i Valls

  Regidora adscrita del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CIU

  + -
 • Sonia Sierra Infante

  Regidora adscrita del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C's

  Sonia Sierra Infante

  Regidora adscrita del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C's

  + -
 • Maria Rovira i Torrens

  Regidora adscrita del grup municipal de Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular Capgirem Barcelona- Poble Actiu - CUP-PA

  Maria Rovira i Torrens

  Regidora adscrita del grup municipal de Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular Capgirem Barcelona- Poble Actiu - CUP-PA

  + -