Esteu aquí

Consells d'equipaments

El Consell està presidit pel regidor/a del Districte o el conseller/a en qui delegui. També en formen part un conseller/a de cada grup polític, representants de l'entitat gestora de cada equipament, l'associació de veïns del barri i representants d'usuaris i usuàries a títol individual. Tenen la funció bàsica de seguiment de la gestió i de la programació dels centres cívics i altres equipaments municipals.

Podeu consultar la composició de cada consell d'equipaments al Cartipàs.

Membres

 • Eduard Cuscó i Puigdellívol

  Conseller del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Conseller del grup municipal ERC-AM

  Eduard Cuscó i Puigdellívol

  Conseller del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Conseller del grup municipal ERC-AM

  + -