Esteu aquí

Junta de Portaveus del Districte

La Junta de Portaveus està formada per:
•    El regidor/a de Districte o el conseller/a en qui delegui
•    Els/les portaveus de cada grup polític present al Consell de Districte 

Els i les portaveus disposen de vot ponderat. Aquesta junta ha de determinar les proposicions o les mocions presentades pels grups municipals que han d'anar al Consell de Districte.

La Junta de Portaveus aprova l’ordre del dia de les sessions del Consell de Districte a proposta de la Comissió de Govern del Districte, i determina les proposicions o mocions presentades pels grups municipals, que aniran en cada sessió  al Consell de Districte. 

Membres

 • Trini Capdevila i Burniol

  Presidenta del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Regidora del Consell Municipal , Presidenta del Districte de l'Eixample

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

  Trini Capdevila i Burniol

  Presidenta del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Regidora del Consell Municipal , Presidenta del Districte de l'Eixample

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

  + -
 • Francesc Magrinyà i Torner

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup muncipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Francesc Magrinyà i Torner

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup muncipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Maria Carme Méndez i Bota

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Consellera del grup muncipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Maria Carme Méndez i Bota

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Consellera del grup muncipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Joan Rodríguez i Portell

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CIU

  Conseller del grup muncipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució anual és la que li correspon com a personal eventual. Com a conseller sense dedicació no té assignada una retribució fixa, i només percep les dietes que estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 euros anuals. Els barems de càlcul es troben a l'apartat 'Dietes dels alts càrrecs'.

  Joan Rodríguez i Portell

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CIU

  Conseller del grup muncipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució anual és la que li correspon com a personal eventual. Com a conseller sense dedicació no té assignada una retribució fixa, i només percep les dietes que estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 euros anuals. Els barems de càlcul es troben a l'apartat 'Dietes dels alts càrrecs'.

  + -
 • Xavier Ortega i Codines

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CIU

  Conseller del grup muncipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Xavier Ortega i Codines

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CIU

  Conseller del grup muncipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Eduard Cuscó i Puigdellívol

  Conseller del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Conseller del grup municipal ERC-AM

  Eduard Cuscó i Puigdellívol

  Conseller del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Conseller del grup municipal ERC-AM

  + -
 • Paloma Jiménez de Parga Maseda

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C's

  Consellera del grup muncipal C's

  • Sou
   32.040

  Paloma Jiménez de Parga Maseda

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C's

  Consellera del grup muncipal C's

  • Sou
   32.040
  + -
 • Pedro Juan Sánchez Murillo

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C's

  Conseller del grup muncipal C's

  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Pedro Juan Sánchez Murillo

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C's

  Conseller del grup muncipal C's

  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Óscar Zayas Sadaba

  Conseller del grup municipal de Grup municipal del Partit Popular - PP

  Conseller del grup muncipal PP

  • Sou
   32.040

  Óscar Zayas Sadaba

  Conseller del grup municipal de Grup municipal del Partit Popular - PP

  Conseller del grup muncipal PP

  • Sou
   32.040
  + -
 • Alejandro Muñoz Mateos

  Conseller del grup municipal de Grup municipal del Partit Popular - PP

  Conseller del grup muncipal PP

  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Alejandro Muñoz Mateos

  Conseller del grup municipal de Grup municipal del Partit Popular - PP

  Conseller del grup muncipal PP

  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Roger Bujons i Tomàs

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular Capgirem Barcelona- Poble Actiu - CUP-PA

  Conseller del grup municipal CUP-PA

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any però en aplicació del codi ètic de la CUP Capgirem Barcelona fa donació de les dietes percebudes.

  Roger Bujons i Tomàs

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular Capgirem Barcelona- Poble Actiu - CUP-PA

  Conseller del grup municipal CUP-PA

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any però en aplicació del codi ètic de la CUP Capgirem Barcelona fa donació de les dietes percebudes.

  + -
 • Anna Serra Bienvenido

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular Capgirem Barcelona- Poble Actiu - CUP-PA

  Consellera del grup muncipal CUP-PA

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any però en aplicació del codi ètic de la CUP Capgirem Barcelona fa donació de les dietes percebudes.

  Anna Serra Bienvenido

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular Capgirem Barcelona- Poble Actiu - CUP-PA

  Consellera del grup muncipal CUP-PA

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any però en aplicació del codi ètic de la CUP Capgirem Barcelona fa donació de les dietes percebudes.

  + -
 • Joan Ramon Riera i Alemany

  Conseller del grup municipal de Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC-CP

  Conseller del grup municipal PSC

  Joan Ramon Riera i Alemany

  Conseller del grup municipal de Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC-CP

  Conseller del grup municipal PSC

  + -