Àmbits temàtics

L’àrea d’Empresa, Cultura i Innovació té per objectiu establir les polítiques públiques de l’Ajuntament de Barcelona encaminades a dos àmbits. En primer lloc, el foment d’una economia productiva, competitiva i sostenible que serveixi per assolir un dels principals reptes que té la ciutat: la creació d’ocupació de qualitat.

En segon lloc, el desenvolupament de les polítiques culturals de l’Ajuntament de Barcelona encaminades a fomentar l’accés a la cultura, generar públic, donar suport a la creació, enfortir els sectors creatius i consolidar Barcelona com a referent cultural al conjunt d’Europa.

Ambdós àmbits treballen coordinadament i estableixen projectes transversals per tal de crear vincles entre l’àmbit econòmic i els sectors culturals de la ciutat.

Així mateix, aquesta tinència també és responsable dels àmbits de comerç i mercats, des dels quals es treballa per impulsar l’economia de proximitat i la cohesió social dels barris, així com dels àmbits d’empresa i turisme.

En el cas del turisme, es desenvolupen polítiques públiques encaminades a assolir un equilibri entre l’activitat turística i la convivència amb els ciutadans i les ciutadanes, així com el desenvolupament d’accions per assolir un turisme sostenible i que reporti els seus beneficis al conjunt de la ciutat.

Finalment, mitjançant Barcelona Activa, es desenvolupen accions de suport a l’empresa, l’emprenedoria, la promoció econòmica internacional i la innovació. Amb l‘objectiu de crear ocupació de qualitat, es treballa per impulsar accions que desenvolupin o atreguin inversions vinculades a l’economia productiva i que serveixin per dinamitzar el teixit econòmic de Barcelona.