Comerç

L’Ajuntament de Barcelona treballa perquè el comerç de Barcelona sigui un motor econòmic de la ciutat, generi ocupació de qualitat i millori la convivència, la qualitat de l’espai públic i del paisatge urbà, així com la mobilitat.

Per aconseguir-ho, apostem per un comerç de proximitat i arrelat als barris, dinàmic, de qualitat, competitiu, compromès socialment i, sobretot, associat. A la vegada, treballem per un model de comerç que també integri el sector de la restauració.