Empresa

Barcelona disposa d’un teixit econòmic de gran diversitat i riquesa d’actors amb un gran dinamisme econòmic. Des de l’Ajuntament volem aprofundir en la mixicitat econòmica i social de la ciutat, promovent una economia plural que opta per la diversitat sectorial i territorial, evitant la hiperespecialització dels territoris, diversitat de models, dimensions i tipologies d'inversions empresarials.

En aquesta línia, rellancem el projecte del 22@, potenciant una major participació de les PIMES i de projectes d’economia social. Apostem per una economia en Xarxa, que posi l'accent en la cooperació enlloc de la competició, especialment la cooperació té sentit en el foment del sector de l’economia verda i circular. Des de l’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) es fomenta la col·laboració entre PIMEs per facilitar el seu desenvolupament a partir de la generació d'economies d'escala i clústers territorials; i des del Servei d’acompanyament a la creació d’empreses es fomenten nous models de negoci, treballant per enfortir l’ecosistema emprenedor.