Gestió de Serveis Municipals

Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) és una empresa de l’Ajuntament de Barcelona que va néixer l’any 2002 amb l’objectiu d’unificar en una sola societat la prestació de serveis municipals. Actualment, les activitats que gestiona B:SM són variades i inclouen des d’aspectes relacionats amb la mobilitat fins a la gestió d’instal·lacions de referència dedicades a la cultura, lleure i biodiversitat.

Missió

Contribuir al desenvolupament de Barcelona i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i visitants, gestionant serveis encarregats per l’Ajuntament de Barcelona amb eficiència, flexibilitat i proactivitat, aportant valor en pro de la sostenibilitat social i econòmica.

Visió

Esdevenir una empresa innovadora, que acompanyi a la ciutadania i a l'Ajuntament en la consecució de la Barcelona del futur capdavantera, compromesa social i medi ambientalment, amb una millor qualitat i amb noves oportunitats per a les persones i per a les empreses i on els que hi treballem ens sentim orgullosos.