Innovació i Coneixement

Barcelona ha d’impulsar, capitalitzar i posar en valor totes aquelles iniciatives que contribueixin a ser una ciutat de referència en innovació i ciutats intel•ligents. Des del govern de la ciutat volem contribuir conjuntament amb empreses, institucions i ciutadans/es a fer una Barcelona més innovadora i més pròspera.

Les claus per aconseguir-ho són retenir, connectar i atraure talent local i internacional facilitant la consolidació de pols d’innovació sobre la base d’agrupar una massa crítica de professionals qualificats que creïn sinergies entre ells, que faci possible noves implantacions de laboratoris I+D posant en valor la recerca multidisciplinària  que aporta un component integrador en termes d’innovació tant a la ciutat, com a les organitzacions, col·lectius i empreses.

Volem una Barcelona més innovadora articulant i coordinant administració, recerca, empresa i ciutadans/es en projectes que desenvolupen tant el teixit econòmic com social dels territoris oferint la ciutat com a laboratori. Un dels objectius de l’àrea d’Innovació és també connectar la ciutat amb el Mobile creant diàleg i donant visibilitat a les grans iniciatives innovadores de les empreses i centres de recerca.