Promoció de la ciutat

Barcelona, com a ciutat global, ha d'impulsar les relacions econòmiques amb l'exterior per tal de dinamitzar l'economia local i atraure activitat i talent que generi prosperitat i ocupació de qualitat.

Es fa promoció del territori (citybranding) associant-lo als negocis, inversions i activitats productives, prioritzant els mercats i enfocant en els sectors econòmics estratègics per a l'economia local, assistint a fires, congressos o organitzant missions econòmiques, entre altres activitats de promoció.

Quan s'identifiquen projectes d'inversió, se'n facilita i acompanya la instal·lació. També es fidelitza i dinamitza la comunitat econòmica internacional establerta a Barcelona, fent créixer la seva activitat econòmica. Una altra línia d'activitat és la millora de la connectivitat intercontinental de l'aeroport de Barcelona, ja que està comprovat que l'establiment de noves rutes aèries té una incidència significativa en termes de generació d'ocupació directa i indirecta i és un requisit per atraure empreses globals a la nostra àrea.