Turisme

El turisme és una de les activitats més importants de Barcelona i representa una prioritat per al Govern municipal, tant per l’aportació que representa per a l’economia de la ciutat com pels diversos efectes que genera en la dinàmica urbana.

Barcelona ha crescut com a destinació turística internacional a partir de la celebració dels Jocs Olímpics del 1992, i el turisme és un factor clau en les transformacions successives de la ciutat. En els darrers anys, l’activitat turística ha multiplicat la seva presència a la ciutat, fet que ha motivat un debat ciutadà sobre la sostenibilitat del desenvolupament turístic.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat la creació del Consell de Turisme i Ciutat, un òrgan consultiu i de participació sectorial en l’àmbit del turisme, així com l’elaboració d’un nou pla estratègic de turisme 2020, per definir el full de ruta per a la gestió del turisme els propers anys.

L’objectiu d’aquest portal és posar a la disposició dels ciutadans i de totes les persones interessades en l’activitat turística de Barcelona informació sobre les iniciatives adoptades pel Govern municipal i les decisions preses en el debat entre institucions, associacions i entitats, i, a més, oferir dades estadístiques que permeten elaborar un retrat més detallat sobre l’estat del turisme a la ciutat.

Barcelona, un referent de turisme sostenible

Amb l’objectiu que els seus ciutadans i visitants gaudeixin de la ciutat d’una manera equilibrada i respectuosa amb l’entorn, Barcelona promou un turisme basat en la sostenibilitat econòmica, social, ambiental i cultural. Per aquest motiu, Barcelona vol consolidar-se com una destinació turística sostenible, amb una gestió responsable i una estratègia transversal que garanteixi un desenvolupament perdurable en el futur.

El 2011 Barcelona va ser acreditada com a primera ciutat del món amb la certificació Biosphere de destinació turística responsable d'acord amb els criteris del Global Sustainable Tourism Council.