Consorci Institut d’Infància i Món Urbà

Consorci
Àrea d'adscripció: 
Àrea de Drets Socials
Directora gerent
:
Maria Truñó Salvadó