Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Organisme autònom local : 100% participat per l’Ajuntament de Barcelona
Àrea d'adscripció: 
Àrea d’Empresa, Cultura i Innovació
Gerent
:
Màxim López i Manresa